Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Opprette og avslutte internprosjekter Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Varsling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Tilpasningsavtalen Godkjent 13.6 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Personalreglement Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 6 Måneder siden
Studieplaner og emnebeskrivelser for tidligere FLT Godkjent 5.1 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 6 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.7 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 6 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 6 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 6 Måneder siden
Deling i sosiale medier og søkemotoroptimalisering SEO NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 6 Måneder siden
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 6 Måneder siden