Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Retningslinjer for internfakturering Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for digital deling Godkjent 1.2 Roger W. J. Alterskjær 1 År siden
CM Labs Vortex Godkjent 1.3 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Søke om arbeidstrening Godkjent 2.0 Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ferdige presentasjoner - ØK Godkjent 2.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Praksisutveksling i utlandet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan ved utenlandsopphold Godkjent 6.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Innovativ utdanning ved NV-fakultetet Godkjent 5.4 Pernille Feilberg 1 År siden
Emner Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Utenlandsstudier i Singapore Godkjent 2.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
TDT01 - Architecture of Computing Systems Godkjent 1.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
TDT02 - Advanced distributed systems Godkjent 1.5 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
Tilrettelegging av studier i utlandet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
TDT77 - Learning technologies Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden