Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Viktig å gjøre før reinstallasjon av din Windows PC Godkjent 3.5 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Vikariering for gradert friskmeldte ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 1 Måned siden
Videoundervisning - anbefalte verktøy Godkjent 3.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Videoproduksjon Godkjent 5.5 Andreas Aarlott 7 Måneder siden
Videoopptak Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Videomøte med Easy Meeting Godkjent 1.5 Aleksander Eikeland 3 År siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 4 Måneder siden
Videokurs i Levende bilder Godkjent 2.1 (Mindre endring) Synnøve Aune 3 Måneder siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Videokonferanse på skrivebordet Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Videokonferanse med Adobe Connect Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Videokonferanse Godkjent 4.9 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Video Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 5 År siden
Versjonskontroll med SVN Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Versjonskontroll med Git Godkjent 1.6 (Mindre endring) Morten Vaale Noddeland 5 År siden
Version Control with Git Godkjent 1.1 Roger W. J. Alterskjær 5 År siden
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden