Alle sider

Status Revisjon Bruker  
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 5 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 6 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 6 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Dager siden
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 6 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 6 Dager siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 6 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.1 Martine Årebråt Markussen 6 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.5 Therese Mjøen 6 Dager siden
Databehandleravtale Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 6 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 6 Dager siden
Brukerveiledninger for ePhorte Godkjent 11.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 6 Dager siden
Offentlig postjournal Godkjent 1.5 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 6 Dager siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 6 Dager siden
Opptak til adgangsbegrensede emner Godkjent 9.3 Erik Sørli 6 Dager siden
Lederrollen Godkjent 2.7 (Mindre endring) Bente Bakken 6 Dager siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 6 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden