Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden
Registrere arbeidstid i Min Tid på mobil Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 2 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 2 Måneder siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Bestille kompendium Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Peroksiddannende kjemikalier Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 2 Måneder siden
Opprette nytt nettsted i Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.3 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden
FS - PhD administrasjon Godkjent 1.6 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Trening i arbeidstiden - spørsmål og svar Godkjent 8.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Matteland Godkjent 2.7 Per Kristian Hove 2 Måneder siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden