Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Delegasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Praksis for sykepleiestudenter i Trondheim Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Pull-out formattering for fakta og sitat Godkjent 1.0 Tore Hugubakken 2 År siden
Instituttstyret - NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.1 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen Godkjent 26.2 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann IME-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Områdeansvarlig ved brann IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved DMFs institutter 2014 Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Opplæring i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 1.4 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 2 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg Electric Power Engineering Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden