Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Endre navn på wikiside Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Endre oppsett Godkjent 1.0 Marit Kristine Berntsen 6 År siden
Endre oppsett av egen fane Godkjent 5.2 Christine Anne Sætre 2 År siden
Endre oppsett av Min side på Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Endre profiltekst i Min profil Godkjent 7.4 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Endre språk i Windows og Office Godkjent 2.1 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Endre språk i Windows 7 og Office 2010 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Endringsforslag - digitaliseringsprogram Godkjent 4.6 Ragnhild Gimse Storrø 9 Måneder siden
Endringsledelse Godkjent 9.3 (Mindre endring) Bente Bakken 1 Måned siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.4 Torstein Høe 4 Måneder siden
Enhetskanaler i Innsida Godkjent 1.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Enkel samhandling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 7 Måneder siden
Enterprise Architect Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
EpaNet Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Ephorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Besvare og avskrive restanse Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Bytte dokumenttype Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden