Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studier ved IKP Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 6 Måneder siden
Studier med støtte - SMS Godkjent 1.5 Beate Nordeng 3 År siden
Studieprogram-widgeter i Liferay Godkjent 1.7 Bjørg Danielsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 6 Timer siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 18 Dager siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for datateknologi og informasjonsvitenskap Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for bachelor ingeniør elektro Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden