Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Möbius Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Melde flytting til folkeregisteret Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Søk om forskningstermin Godkjent 8.6 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Teambasert læring Godkjent 1.3 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.3 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.7 Kathinka Brødreskift Høyden 2 Måneder siden
Programråd doktorgrad - AD Godkjent 1.3 Kathinka Brødreskift Høyden 2 Måneder siden
Utenlandsstudier i Australia og New Zealand Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 2 Måneder siden
Evakueringsansvarligs brannansvar Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 2 Måneder siden
Hittegods Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Nøkler for ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 2 Måneder siden