Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Kommunikasjonskurset Flink med folk Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Legge til video i Liferay Godkjent 2.3 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Sensurveiledning Godkjent 4.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Jobb med bilder i Liferay Godkjent 4.3 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Legge til bilder i Liferay Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Eksperter i team - for læringsassistenter Godkjent 24.0 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 1 Måned siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 Måned siden
Tilgang til Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 1.3 Aleksander Eikeland 1 Måned siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 1 Måned siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 5.2 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Studieplanrevisjon - for studieprogramleder Godkjent 3.8 Ada Aligiai 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 1 Måned siden
Programvareoversikt Godkjent 47.4 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Topspin Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Likestillingskomite ved IBI Godkjent 3.6 Louis Hunninck 1 Måned siden
Dine nettsted i Liferay Godkjent 1.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.0 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden