Alle sider

Status Revisjon Bruker  
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 1 Måned siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden
Quick Terrain Modeler Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
RocScience Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
PyMOL Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Mathematica Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Stoffkartotek Godkjent 26.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden