Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 14 Timer siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 1.8 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Dag siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 17.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Orakeltjenesten Godkjent 23.5 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 32.5 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Nyheter og nyhetsproduksjon Godkjent 1.9 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.8 Hege Barreth Jacobsen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
TOPdesk Godkjent 5.2 Gro-Anita Hillestad Vindheim 3 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 5.6 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 3 Dager siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.2 Unni Merete Salminen 3 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 18.5 Stig Einar Kjølsøy 3 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Windows Godkjent 13.8 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Mac OSX Godkjent 14.3 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Dager siden
Koble til trådløsnettet med Windows Godkjent 9.2 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Dager siden