Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Tilsettingsråd i Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsettingsråd i Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.8 Renate Lillian Johansen 2 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fakultet for økonomi Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.0 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 1 Måned siden
Tilrettelegging for gravide ved HF Godkjent 1.3 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Tilrettelegging av studier i utlandet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Tilrettelegging - kurs og grupper Godkjent 4.4 Reidar Angell Hansen 17 Dager siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.7 Berit Stærkær 2 Måneder siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.2 Reidar Angell Hansen 22 Dager siden
Tilpasse læringsarealer for nye undervisningsformer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Tilpass dataarbeidsplassen Godkjent 4.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilpasningsavtalen Godkjent 13.6 Jorunn Wessel 3 Måneder siden