Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Vernebrille med synskorreksjon Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 5 År siden
Vernekort Godkjent 5.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 6 Måneder siden
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Version Control with Git Godkjent 1.1 Roger W. J. Alterskjær 5 År siden
Versjonskontroll med Git Godkjent 1.6 (Mindre endring) Morten Vaale Noddeland 5 År siden
Versjonskontroll med SVN Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Video Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 5 År siden
Videokonferanse Godkjent 4.9 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Videokonferanse med Adobe Connect Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Videokonferanse på skrivebordet Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Videokurs i Levende bilder Godkjent 2.1 (Mindre endring) Synnøve Aune 4 Måneder siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 4 Måneder siden
Videomøte med Easy Meeting Godkjent 1.5 Aleksander Eikeland 3 År siden
Videoopptak Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Videoproduksjon Godkjent 5.5 Andreas Aarlott 7 Måneder siden
Videoundervisning - anbefalte verktøy Godkjent 3.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 2 Måneder siden