Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 3 Måneder siden
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Godkjent 2.3 Per Henning 4 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider - huskeliste Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
Ansattlister Godkjent 8.8 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Ansattegoder og fordeler Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Ansatte i offentlige verv Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ansatt - oppdragstaker- selvstendig næringsdrivende Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser, kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 8 Dager siden
Anlegg- og utstyrsregistrering - fakturabehandling Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden