Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Finn fram i Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Endre utforming på startsiden og andre modulsider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 11 Måneder siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.2 Steinar Hov 7 Måneder siden
Blackboard - Emner og organisasjoner Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 7 Måneder siden
Blackboard - Element og tom side Godkjent 2.3 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.2 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 2.5 Steinar Hov 7 Måneder siden
Blackboard - Egen- og medstudentevaluering Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Delta i Collaborate Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Delegert vurdering Godkjent 1.4 Sondre Stai 1 År siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 11 Måneder siden
Blackboard – Bruk av TeamSite for prosjekter Godkjent 1.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden Flytt til søppelkassen
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 11 Måneder siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 5 Måneder siden
Blackboard - App for studenter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 11 Måneder siden
Blackboard Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Bistilling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 År siden
Biotechnology Evaluation 2016 Godkjent 15.8 Jo Esten Hafsmo 2 År siden