Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledergruppen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKM) Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Arbeid med ventilasjonsfilter Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Utsettelse av foreldrepermisjon Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Religiøse høytider Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Militær- og sivilarbeidstjeneste Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Overgangsbestemmelser for studenter i Ålesund - studieåret 2016-17 Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Prøve en annen stilling Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Leder for ansatt med et rusproblem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Synne Mæle 3 År siden
Offentlige verv Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Digitale tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Låne AV-utstyr Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 3 År siden
Moving to NTNUs email services at Godkjent 1.0 Maria Lillemoen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Godkjent 3.4 Thomas Andersen 3 År siden
MN8000 Doing science - Methods Ethics and Dissemination Godkjent 2.5 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Studier ved IKP Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Lederutvikling på NTNU Godkjent 5.0 (Mindre endring) Grete Hovind 3 År siden
Pliktarbeid for stipendiater IFY Godkjent 4.7 Peder Kristian Brenne 3 År siden
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Fordeler og rabatter Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden