Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Publisere video på nett Godkjent 1.5 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Tilsettingsråd i Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Tilsettingsråd i Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Programvare på datasaler som driftes av Orakeltjenesten Godkjent 1.0 Leif Jakobsen 4 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Karakterskalaen Godkjent 6.4 Elin Merete Bjørgen 4 År siden
Finn studieland og lærested Godkjent 6.5 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Bistilling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Videoopptak Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Bruksregler for NTNU-logoen Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 4 År siden
Språk og målform på masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 4 År siden
Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
LOSAM for Utdanning 2015 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2014 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
Arbeidstavtaler Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 År siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Trening for ansatte NTNU Ålesund Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden