Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Glemt brukernavn Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 1 År siden
Blackboard - tips til rask navigasjon Godkjent 3.0 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden
Prosjektstøtte ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - INB Godkjent 1.4 Heine Anders Skipenes 1 År siden
Sjekk manntall Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
TDT76 - Deep Learning Godkjent 1.3 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
TDT77 - Learning technologies Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Tilrettelegging av studier i utlandet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
TDT02 - Advanced distributed systems Godkjent 1.5 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
TDT01 - Architecture of Computing Systems Godkjent 1.4 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utenlandsstudier i Singapore Godkjent 2.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Emner Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Innovativ utdanning ved NV-fakultetet Godkjent 5.4 Pernille Feilberg 2 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan ved utenlandsopphold Godkjent 6.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Praksisutveksling i utlandet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Ferdige presentasjoner - ØK Godkjent 2.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Søke om arbeidstrening Godkjent 2.0 Edith Marlene Søndre 2 År siden
CM Labs Vortex Godkjent 1.3 Knut Lambrigt Vik 2 År siden