Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Fagplan Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søknad om Forhåndsgodkjenning og Søknad om Delstudier Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Hva kan du kopiere? Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Tilleggslønn – «oppdragsavtale» Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden Flytt til søppelkassen
Rettigheter IFB video og musikk Godkjent 1.0 Kolbjørn Skarpnes 4 År siden
utkast Hovedekskursjoner - NT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Søknad om forhåndsgodkjenning/godkjenning av fagplan ved utenlandsopphold Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
NTNUs felles bloggtjeneste Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 4 År siden
Masteroppgave ved IKJ - realfag Godkjent 1.0 Eva Madland 4 År siden
Flytt en side i Liferay Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 4 År siden
Skademelding - for saksbehandlere Godkjent 2.2 Hilde Apneseth 4 År siden
Skjema DMF - Registrering av utenlandsreise - utenlandsopphold Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Søknadsprosedyrer til studier i USA Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søknadsforsider til USA og Canada Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Forelesningsvideo på nett - avtale Godkjent 1.2 Tone Kvenild 4 År siden
Egenkontroll av ledelyssystem Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 4 År siden
Godkjenning av ekstern utdanning ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Legge til kart på nettside Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden