Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 7 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 4.2 Harald Bruland 11 Måneder siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 1 År siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 1 År siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 19.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 8.2 (Mindre endring) Gro Mogseth 7 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 15.4 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.8 Tord Rømo 2 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 5 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 3 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere opptak - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Dager siden
Administrere tilganger Godkjent 3.2 Guro Kristiane Berge Vistad 8 Måneder siden
AdminStudio Godkjent 1.8 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden