Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 1.7 Øyvind Buljo 3 Måneder siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 21 Dager siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 13.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 13.7 Gry Kvarme-Joakimsen 4 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 5.4 Per Henning 2 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 4 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 3 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 8 Måneder siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Måneder siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
Administrere tilganger Godkjent 2.5 Bjarne Anders Lein 26 Dager siden
Adobe Acrobat Godkjent 7.5 Knut Lambrigt Vik 18 Dager siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 5 År siden
Adobe Illustrator Godkjent 5.7 Knut Lambrigt Vik 7 Måneder siden