Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 3.5 Jan Erik Kaarø 4 Dager siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.9 (Mindre endring) Gro Mogseth 7 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 5 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 1 Måned siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden