Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.4 Jan Ole Waagen 20 Dager siden
Active-HDL Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 16 Dager siden
ActivePerl Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 16 Dager siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 14.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 16 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 3.6 (Mindre endring) Gro Mogseth 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 13.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 22 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.1 Per Henning 11 Dager siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 3 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere tilganger Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden