Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 1.7 Øyvind Buljo 1 Måned siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 12.7 Kristina Jones 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 12.0 (Mindre endring) Hanne Strypet 6 Måneder siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 5.4 Per Henning 26 Dager siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 4 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Måneder siden
Administrere tilganger Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Adobe Acrobat Godkjent 7.2 Knut Lambrigt Vik 5 Måneder siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 5 År siden
Adobe Illustrator Godkjent 5.7 Knut Lambrigt Vik 5 Måneder siden