English version – Winsteps

Programinformasjon #

Winsteps er programvare for Multiple Choice, Rating Scale og Partial Credit Rasch Analysis.

Gratis testversjon - MINISTEP - samme som Winsteps, men begrenset til 25 gjenstander og 75 personer/tilfeller.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av SU-fak (Institutt for lærerutdanning).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Winsteps hos Winsteps


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2101 Visninger