Wikisider - Confluence

Trenger du et verktøy for å dele informasjon og dokumenter med interne og eksterne samarbeidspartnere? Da kan NTNUs wikiløsning, Confluence, være det du trenger.

English version - Wiki pages - Confluence

Temaside om web | Sider merket med wiki

Gratis verktøy #

Wikisidene er rammefinansiert, og koster derfor ikke noe. Tilleggstjenester prises i hvert enkelt tilfelle. Hvis tjenesten tas bort fra rammen vil den kunne driftes videre med en annen finansieringsform.

Dette får du med i grunnpakken #

  • Opprettelse av wiki med standard utseende
  • Opplegg for tilgangsstyring
  • Overvåkning og drift
  • Sikkerhetskopiering

Bestille wiki #

Send bestilling til Orakeltjenesten orakel@ntnu.no. Den skal inneholde en beskrivelse av formålet med wikien, og hvem som skal være wiki-administrator. NTNU IT vil gjøre en vurdering av bestillingen ut fra de kriterier som er angitt i Retningslinjer for bruk av NTNUs Wiki-hotell (pdf). Når bestillingen er godkjent blir wikien opprettet.

Slik fungerer det #

Du får tilgang til en wiki på et wikihotell som er driftet og eid av NTNU. På websidene (forrige lenke) finner du også utførlige bruksanvisninger - både for nybegynnere og mer avanserte brukere. Når du oppretter en wiki får den et standard NTNU-utseende og et opplegg for å styre tilganger.

Tilganger #

Wiki-administrator kan opprette egne tilgangsgrupper og knytte personer til dem. Det er to standard tilgangsgrupper: en for administratorer og en for brukere.

Overvåking og drift #

Systemet driftes og overvåkes av NTNU IT. Vedlikehold gjøres hver andre onsdag i måneden mellom kl 17-19, og varsles 7 dager på forhånd. Eventuell annen driftsstans blir varslet 7 dager før. Ved sikkerhetsmessige problemer kan vedlikehold skje på kort varsel.

Sikkerhetskopiering #

Hele wikiløsningen blir sikkerhetskopiert hver natt. I tillegg kan du som administrator ta kopi av egen wiki. Ved behov kan du ogå gå tilbake til tidligere versjoner av artikler.

Forpliktelser og ansvar #

  • Kunden/wiki-administrator har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og ikke planlagt.
  • Kunden/wiki-administrator er selv ansvarlig for ustabilitet/feil som kommer som en følge av endringer Kunden selv har gjort. Tid som NTNU IT bruker på å rette feil/ustabilitet i forbindelse med slike endringer kan bli fakturert.
  • Kunden/wiki-administrator er ansvarlig for at innholdet på wikien holder seg innenfor godkjente rammer.
  • Kunden/wiki-administrator er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU.

Hva du kan forvente #

Wikiløsningen er vanligvis operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider. Leveringstiden er maksimum 5 dager etter at bestillingen din er godkjent.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

2 Vedlegg
21347 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)