Tilbake

Wikipedia

Tips til hvordan du enkelt kan redigere og opprette artikler i Wikipedia. Tipsene er spesielt aktuelle for medlemmer av Kommunikasjonsnettverket, men alle kan bidra til å forbedre NTNU-artikler.  

Finnes artikkelen allerede? #

Kategorier #

Alle artikler i Wikipedia er tagget, det vil si at de er påført/ligger i minst én kategori. Kategoriene er en måte å ordne artiklene på. Alle artikler som handler om NTNU, ligger i kategorien NTNU. Oversikt over alle artikler med «Kategori: NTNU».  

Når kategoriene blir for store, det vil si omfatter mer enn rundt 15 artikler, deles kategoriene gjerne opp.  

«Kategori: NTNU» har derfor flere underkategorier; eksempelvis «Æresdoktorer ved NTNU» og «Bygninger ved NTNU». 

(Nye kategorier kan legges til, også av deg, men du bør ikke prøve dette når du er helt fersk i Wikipedia).

Søk i Wikipedia #

Finn ut om ditt fakultet, fagområde eller laboratorium har en egen artikkel ved hjelp av «Søk i Wikipedia» øverst til høyre. Ord og navn med uthevet skrift kommer opp hvis artikkelen finnes.

Rett under kommer det opp «inneholder …» Dette kan også være nyttig. Kanskje finnes ikke en artikkel om et bestemt institutt, men instituttet kan være omtalt i andre artikler, for eksempel i en artikkel om fakultetet. 

På andre språk  #

Artikler om sentrale emner relatert til NTNU bør finnes i den engelske versjonen av Wikipedia, og gjerne også i andre språkversjoner.

Når du har en aktuell artikkel oppe, vil du på venstre side finne «På andre språk». Dette er en oversikt over hvilke andre språkversjoner som har en artikkel om samme emne som artikkelen du nå har oppe.

Du kan også søke i Wikipedias oversikt over 300 språkversjoner.

Alle språkversjoner er koblet sammen gjennom en felles database; Wikidata, som også danner utgangspunkt for infoboksene til høyre i mange artikler. 

Vktigst å gjøre og korrigere #

Forslag til prioritering  #

Oppdatere og korrigere er viktigst:

Oppdatere #

NTNU-relaterte artikler bør oppdateres når noe nytt skjer. Eksempler: En forsker får en pris; ny leder ansettes, NTNU-kunstner utnevnes.

Korrigere #

Foreldet informasjon og ny, gal informasjon bør korrigeres. Du oppdager feilene ved å ha artiklene på din overvåkningsliste. Se Overvåke artikler.

Utvide artikler #

Ta en kikk på artikler om emner du kjenner til og som er tagget med NTNU (har «NTNU» som kategori). Se Kategorier.

 • Er artikler om ditt institutt/ditt institutts fagfelt bra og dekkende nok?  
 • Er alle relevante aspekter nevnt?
 • Sjekk at NTNU-tilhørighet er nevnt i artikler der det er relevant.

Opprette artikler #

 • Kjente og mye omtalte forskere bør ha biografier i Wikipedia 
 • Oppfinnelser, funn, laboratorier, spesielle NTNU-saker bør ha artikler 
 • Artikler om tidsskrifter som NTNU-forskere publiserer mye i 
 • Artikler om organisasjoner der kjente/mye omtalte forskere og andre «notable» NTNU-ere blir æresmedlem o.l. 
 • Andre artikler du mener mangler 

Slik redigerer du #

Opprett en brukerkonto   #

Det er enkelt å registrere seg. Klikk på «Opprett konto» øverst til høyre.

Det er ikke obligatorisk å registrere seg, men hvis du redigerer uten å være innlogget, vil din IP-adresse bli synlig i artikkelhistorikken. Det er ikke alltid ønskelig. Du kan være anonym selv om du oppretter en brukerkonto: Lag et brukernavn du liker – og husker. 

Overvåkningslisten, som er et nyttig verktøy, er bare tilgjengelig for innloggede brukere. Mer om fordeler med (registrering og) innlogging.

Når du har registrert deg: Logg alltid inn selv om du bare skal lese. Rett som det er, ser du en kommafeil eller noe annet du vil rette eller endre.  

Skriv gjerne et eller annet på din brukerside, for eksempel om dine interesser. Du trenger ikke oppgi navn her heller. Vitsen med å skrive noe, er at brukernavnet ditt blir blått i artikkelhistorikker. De frivillige Wikipedia-patruljørene som sjekker alle nye redigeringer, er visstnok mer skeptiske og pirkete med «røde» brukere enn med «blå». 

Korrigere og oppdatere  #

Redigere #

Hvis du ser noe som bør endres i en (NTNU-relatert) Wikipedia-artikkel, uansett språkversjon:

Klikk på fanen «Rediger» (direkte i teksten) eller «Rediger kilde» (med html-koding). Du finner disse valgene ved tittelen på hvert kapittel. Gjør dine redigeringer.

Publisere #

Ved direkte redigering:

 • Klikk «Publiser endringer» oppe til høyre. 
 • Skriv forklaring på hva du har redigert. De frivillige patruljørene skal raskt kunne se hva endringen gjelder. Du kan forkorte og forenkle. Retting av en skrivefeil kan for eksempel forklares med «typo», og forbedring av en setning med «språk». 
 • Hak av for «mindre redigering» hvis det passer.
 • Gå gjennom endringene. Ikke publiser (lagre) etter hvert ord og hver liten setning.

Ved redigering i kilden: Samme valg står under kilden.

Foreldet informasjon #

NB: Ikke fjern foreldet informasjon, uten å ha vurdert om dette har leksikalsk interesse og kan flyttes. Wikipedia er ikke et vanlig nettsted, men et leksikon, og historikk er viktig for de fleste emner.

Eksempel: Hvis fakultetet har fått ny dekan, legger du inn det nye navnet, men sletter ikke forrige dekan. Vedkommende kan flyttes til en (eventuelt ny) seksjon av artikkelen, som for eksempel kan hete «Tidligere dekaner».  

Ekstratips  #

 • Ctrl+F er til uvurderlig hjelp. Tast Ctrl og F samtidig og du kan søke i den nettsiden du er på.
 • Hvis du ser noe i en Wikipedia-artikkel som du også vil få til, er det helt i orden å kopiere dette. 

Utvide  #

Hvis du vil utvide en eksisterende artikkel, er det helt i orden. Hvis informasjonen du legger inn ikke kan regnes som allment kjent, må du oppgi kilde (referanse) for opplysningen. Alt som skrives i Wikipedia, skal ha vært publisert tidligere i et troverdig, helst redigert, offentlig tilgjengelig dokument eller nettsted. Det er fordi man kan redigere anonymt, og leseren må kunne kontrollere om det som står er riktig. 

Du angir kilden ved å klikke på «Angi kilde« over artikkelteksten når artikkelen er i redigeringsmodus. Hvis kilden er et nettsted, er det som regel nok å velge «Automatisk» og lime inn URL i feltet der det står «f.eks. http://www.example.com». Systemet vil da generere en lesbar tekst som angir hvilken kilde du har brukt.  

Endre eller fjerne  #

Det er mulig å endre artikler eller fjerne noe av teksten hvis du har gode grunner til det.

Ikke endre språkform, så lenge den er korrekt. Hovedforfatter/artikkeloppretter bestemmer språkform, og hvis vedkommende har skrevet «utdanning», skal du ikke endre til «utdannelse», heller ikke i din eventuelt nye tekst som skal inn i artikkelen.

Hvis endringen du gjør er stor, kan det være bra om du forklarer hva du har gjort og hvorfor, på artikkelens diskusjonsside. Se fane øverst til venstre over artikkelteksten. Eksempel: artikkel Terem i 2016 – Terems diskusjonsside fra omtrent samme tid – artikkel Terem i dag.

Opprette ny artikkel #

Sjekk om artikkelen finnes  #

Hvis du savner en artikkel om et sentralt emne, kan du opprette den. Sjekk i venstre margfelt under «Hjelp» eller «Stilmanual» om emnet er aktuelt for leksikonet.  

Pass på å søke grundig på navn og navnealternativer i feltet «Søk i Wikipedia». Kanskje har noen andre allerede opprettet artikkelen, men med en annen tittel enn det du har tenkt på. Såkalt fletting av artikler er strevsomt. Grundig søk før artikkeloppretting er langt å foretrekke.

Opprette ny #

Når du har forsikret deg om at emnet/personen er aktuell for en artikkel:

 • Husk å logge inn først.
 • Klikk på «Opprett» – og opprett artikkelen. 
 • Du trenger ikke skrive en fullt ferdig artikkel før du klikker på «Publiser side» (Ordene side og artikkel brukes litt om hverandre). Som redigeringsforklaring kan du for eksempel skrive «Ny artikkel. Mellomlagrer.»

Det er fullt mulig å oversette en artikkel fra en annen språkversjon. Det finnes til og med egne verktøy for dette. Forklaring finnes i Wikipedia.

Arbeid pågår #

Hvis du vil være sikker på å få jobbe i fred en stund med artikkelen, kan du legge inn en mal som gir teksten «Arbeid pågår» over artikkelen: Klikk på Sett inn –> Mal –> Skriv «Arbeid pågår» i feltet –> Legg til mal –> Sett inn mal –> Publiser endringer.

Det er fullt mulig å oversette en artikkel fra en annen språkversjon. Det finnes til og med egne verktøy for dette. Forklaring finnes i Wikipedia.

Overvåke en artikkel #

Overvåkingsliste #

For å følge med på hva som skjer med «dine» artikler, eller artikler som interesserer deg, kan du legge dem til på din overvåkningsliste.  

Når du er pålogget, har du en stjerne til venstre for feltet «Søk i Wikipedia». Når du er inne i en artikkel som du vil holde øye med: Klikk på stjernen. Dermed havner artikkelen på din overvåkningsliste. Du kan fjerne artikler fra listen ved å klikke på stjernen igjen. 

Hvis du oppretter en ny artikkel, kommer den automatisk på din overvåkningsliste.  

E-post eller melding #

Hvis du ikke synes det er tilstrekkelig å gå inn på overvåkningslisten og se hvilke endringer som er gjort i artiklene du følger med på,  kan du få e-post eller melding når andre har redigert i artikkelen. Logg på. Klikk på Innstillinger øverst til høyre. Kryss av i Innstillinger  –> brukerdata–> «Send meg en e-post …». 

Hvorfor redigere i Wikipedia #

Wikipedia er ikke en konkurrent til SNL.no (der NTNU er medeier), men et annet og annerledes nettleksikon. Se Wikipedias «fem søyler».

Wikipedia er en viktig formidlingskanal, som oppdateres raskt og overvåkes av mange. 

Mange av som vil vite noe om NTNU og NTNU-relaterte emner, søker på nett (Google eller andre søkemotorer).  Wikipedia kommer alltid høyt på trefflista. 

NTNU-relaterte Wikipedia-artikler bør derfor være mest mulig oppdaterte og korrekte.  

Alle kan redigere i Wikipedia. Mange gjør det. Folk utenfor NTNU redigerer også i NTNU-artikler. 

Kjersti Lie, en erfaren «wikipedianer», er ved Kommunikasjonsavdelingen noen timer per uke, men vanligvis er det ingen som har som (del av) sin jobb å sørge for at NTNU-artiklene er korrekte og oppdaterte.

Det er derfor bra om flest mulig NTNU-ere holder øye med artikler om «sin» del av NTNU. Det er smart å tenke «Bør dette inn i Wikipedia?» når man får kjennskap til NTNU-relaterte nyheter og saker. Små endringer kan gi bedre og mer korrekte artikler, og tar ikke mye av din tid.  

Trenger du mer hjelp? #

Tipsene på denne siden er direkte relatert til bokmåls-/riksmålsversjonen av Wikipedia. Men det er tilsvarende for de andre 300 språkversjonene, hvis du foretrekker å redigere i en av dem. 

Det er mange hjelpesider inne på Wikipedia. Se helt til venstre når du er inne i en artikkel, eller på Wikipedias forside der du finner «Hjelp», «Stilmanual» med mer. På «Torget» kan du spørre andre wikipedianere om hjelp.

En av de mest drevne norske wikipedianerne har holdt mange kurs, og har skrevet en del redigeringstips på sin Wikipediabrukerside.  

Kontakt #

Så lenge Kjersti Lie er engasjert ved Kommunikasjonsavdelingen, er det mulig å be henne holde et (gratis) redigeringskurs. Du kan også ta kontakt hvis du trenger hjelp i Wikipedia. 

0 Vedlegg
1018 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)