Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad

Denne siden innholder informasjon for fakulteter/institutter vedrørende vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad.


Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til ph.d #

Internasjonal seksjon ved NTNU kan bistå fakulteter og institutter med å vurdere utenlandsk utdanning i forbindelse med opptak til doktorgrad.  Søknader må sendes gjennom administrativt ansvarlig eller utpekte kontaktperson for ph.d. Internasjonal seksjon tar ikke imot henvendelser fra enkeltpersoner.

Henvendelser skal sendes per epost til Rita Kumar. Vennligst send kun en epost per søker.

Følgende informasjon om søkerens tidligere akademiske studier må legges ved: 

  1. Vitnemål (degree/diplom/autorisasjon i Norge) og karakterutskrift(er) (transcript, mark sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet. For eksempel skal dokumentasjon for både bachelor- og masterutdanning legges ved, selv om det bare er mastergraden som skal vurderes.
  2. Oversettelse av alle utdanningsdokumenter, med mindre de er på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk.
  3. Informasjon om karakterskala (grading system)
  4. Verifisering av utdanningsdokumenter:
    1. Dersom søkeren har utdanning fra Kina, må utdanningen være verifisert av CHESICC (dette er det kandidaten selv som må ordne).
    2. Dersom søkeren har utdanning fra Pakistan må utdanningen være verifisert av HEC (dette er det kandidaten selv som må ordne).
    3. Søkere med utenlandsk utdanning fra Kamerun, Canada, Etiopia, Eritrea, Ghana, Nigeria, Filippinene, Sudan, Uganda og USA må sende sine utdanningsdokumenter som en papirkopi direkte fra høgskolen / universitetet, i tillegg til å vedlegge kopi ved søknaden.

Svar på vurderingen #

Internasjonal seksjon utarbeider en uttalelse som sendes tilbake per epost. 

Uttalelsen fra Internasjonal seksjon har kun informativ karakter. Vurderingsansvar ligger ved institutt og opptaksmyndighet er fakultet.

Nyttige lenker #

0 Vedlegg
4264 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)