Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad

Denne siden innholder informasjon for fakulteter/institutter vedrørende vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad.


Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til ph.d #

Internasjonal seksjon ved NTNU kan bistå fakulteter og institutter med å vurdere utenlandsk utdanning i forbindelse med opptak til doktorgrad. Søknader må sendes gjennom administrativt ansvarlig eller utpekt kontaktperson for ph.d. Internasjonal seksjon tar ikke imot henvendelser direkte fra søkere. Søkere med utdanning fra norske institusjoner vurderes ikke av internasjonal seksjon.

Ved forespørsel om vurdering, oversendes hele søknad med vedlegg og CV til phdvurdering@st.ntnu.no

Vennligst send kun én epost per søker med nødvendig dokumentasjon. Dersom du/dere sender inn tilleggsdokumentasjon, må alle vedleggene sendes på nytt, slik at internasjonal seksjon kan få fullstendig oversikt per søknad.

Følgende informasjon må oppgis i eposten:

Navn og fødselsdato for søkeren
Er graden avsluttet og bestått eller er det en pågående utdanning

(Dersom graden ikke er bestått, vedlegg karakterutskrift av emner som er avlagt. Karakterutskrift må oppgi hvilken grad søkeren går på)

Dokumentasjon:

Følgende dokumentasjon om hele høyere utdanningsløpet må legges ved. For eksempel skal dokumentasjon for både bachelor- og masterutdanning legges ved, selv om det bare er mastergraden som skal vurderes. Dersom søkeren har høyere utdanning utover bachelor- og/eller mastergrad, bør det også dokumenteres. 

 1. Endelig vitnemål (grad/diplom/autorisasjon for leger i Norge)
 2. Karakterutskrift(er)
 3. Diploma supplement for søkere fra Europeiske lærested (eller andre som har dette)
 4. CV
 5. Offisiell oversettelse av alle utdanningsdokumenter, med mindre de er på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Kun oversettelser gjort av statsautorisert translatører i utlandet eller i Norge, tolketjenesten i Norge eller ambassader aksepteres. Det er viktig at det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Internasjonal seksjon aksepterer ikke oversettelser gjort av søkeren selv eller av andre privatpersoner. Kopi av originalen må alltid følge med oversettelsen.
 6. Informasjon om karakterskala ved lærestedet der utdanningen er avlagt (grading system/grading scale)
 7. Verifisering av utdanningsdokumenter:
 • Dersom søkeren har utdanning fra Kina, må utdanningen være verifisert av CHESICC (dette er det kandidaten selv som må ordne).
 • Dersom søkeren har utdanning fra Pakistan må utdanningen være verifisert av HEC (dette er det kandidaten selv som må ordne).
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra Kamerun, Canada, Etiopia, Eritrea, Ghana, Nigeria, Filippinene, Sudan, Uganda og USA må sende sine utdanningsdokumenter som en papirkopi direkte fra høgskolen / universitetet (dette er det kandidaten selv som må ordne).
 • Alle dokumenter må være skannet av original

Svar på vurderingen #

Internasjonal seksjon utarbeider en uttalelse i h.h.t. NTNUs forskrift §6.1, Forskrift for ph.d. graden ved NTNU, 05.12.18. Denne vil inneholde informasjon om utdanningsnivå, akkrediteringsstatus av lærestedet der utdanningen er avlagt, samt snittkarakter sammenlignet med NTNU sin skala.

Uttalelsen sendes tilbake per epost og har kun informativ karakter ifølge NTNUs ph.d. regler. Ansvaret for verifisering av utdanningsdokumenter og videre vurdering ligger hos instituttet. Opptaksmyndigheten er fakultet.

NOKUT har fått et nytt system for rådgiving og turbovurdering av utenlandske vitnemål. Hvert fakultet ved NTNU har meldt inn en person som skal ha tilgang til den nye portalen.

Spørsmålene kan rettes per epost til rita.kumar@ntnu.no.

Nyttige lenker #

https://www.nokut.no

https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/nokuts-landdatabase/

https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/GSU-listen/

Nye retningslinjer:
https://nokut.no/nyheter/nye-retningslinjer-for-godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/

Falske dokumenter:
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/Falske-dokumenter-og-kvalifikasjoner/

0 Vedlegg
6219 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)