Vitenskapsmuseets styrer og råd

Gå til referater

Museumsstyret 2017-2021 #

Styreleder:

  • Arnstein Hellem

Eksterne representanter:

  • Borghild Lundeby
  • Marit Anne Hauan
  • Sivert Bjørnstad

Varamedlemmer:

Teknisk-administrativt ansatte:

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Faste vitenskapelige ansatte

Varamedlemmer:

Studentrepresentanter:


Ansettelsesutvalget 2017 - 2021 #

Ansetteslsesutvalget ved NTNU Vitenskapsmuseet


Ansettelsesrådet 2017 - 2021 #

Ansettelsesrådet ved NTNU Vitenskapsmuseet


Instituttråd ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie 2018 - 31. juli 2021 #

Leder:

Eksterne representanter:

  •  Professor Nils Anfinset
  •  Fagsjef/Førstekonservator Heidi Anett Ødegård Beistad

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentanter:

  • Aleksander Rasmussen Dreyer Skre
  • Fanny Sikström (vara)

Instituttråd ved Institutt for naturhistorie 2018 - 31. juli 2021 #

Eksterne medlemmer:

  • Forskningssjef SINTEF Ocean AS Gunvor Øie
  • Ottar Michelsen

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentant:


Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) #


Fagråd for utstillinger og arrangement #


Fagråd for digital deling #


Gå til referater

0 Vedlegg
16405 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)