Vitenskapsmuseets styrer og råd

Gå til referater

Museumsstyret 2017-2021 #

Styreleder:

 • Arnstein Hellem

Eksterne representanter:

 • Borghild Lundeby
 • Marit Anne Hauan
 • Sivert Bjørnstad

Varamedlemmer:

Teknisk-administrativt ansatte:

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Faste vitenskapelige ansatte

Varamedlemmer:

Studentrepresentanter:

 • Tomo Ponjavic-Dolovic
 • vara: Aleksander Rasmussen Dreyer Skre
 • Vilde Omholt
 • vara: Bastian Poppe

Ansettelsesutvalget 2017 - 2021 #

Ansetteslsesutvalget ved NTNU Vitenskapsmuseet


Ansettelsesrådet 2017 - 2021 #

Ansettelsesrådet ved NTNU Vitenskapsmuseet


Instituttråd ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie 2018 - 31. juli 2021 #

Leder:

Eksterne representanter:

 •  Professor Nils Anfinset
 •  Fagsjef/Førstekonservator Heidi Anett Ødegård Beistad

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentanter:

 • Aleksander Rasmussen Dreyer Skre
 • Johanne Torheim (vara)

Instituttråd ved Institutt for naturhistorie 2018 - 31. juli 2021 #

Eksterne medlemmer:

 • Forskningssjef SINTEF Ocean AS Gunvor Øie
 • Ottar Michelsen

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentant:

 • Marte Svorkmo Espelien (tiltrådt august 2019)

Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) #


Fagråd for utstillinger og arrangement #


Fagråd for digital deling #


Gå til referater

0 Vedlegg
15172 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)