Vitenskapsmuseets profilering

Her finner du ulike ressurser til bruk i profilering og presentasjon av NTNU og NTNU Vitenskapsmuseet.

Bakgrunn #

Navn #

Fremmedspråklige betegnelser på enheter ved NTNU Vitenskapsmuseet

Logo og maler #

Logoer og maler NTNU og NTNU Vitenskapsmuseet

Powerpoint #

Profileringstøy og profileringsartikler #

Bestille feltantrekk (pdf)

NB: Alle artikler og -tøy med profilering av Vitenskapsmuseet og museets enheter skal godkjennes av Markedførings- og profileringsgruppa ved museet. Kontakt Tove E.

Se også notat om reglement for profilert bekledning, som ledermøtet  diskuterte i mai 2013.

NTNU-profilartikler #

Bilder #

Museet har konto på bildedelingstjenesten Flickr, der vi gjør bilder tilgjengelige for allmenn bruk. Husk å kreditere.

NTNU Vitenskapsmuseets policy for deling av foto og data.

Bilder fra NTNU.

Kontakt #

Kontakt Yrja Flem for spørsmål eller dersom du vil bidra med bilder museet kan dele.

7 Vedlegg
10950 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)