Tilbake

Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie

(Videresendt fra Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie)

Institutt for arkeologi og kulturhistorie har et styre som er valgt i henhold til NTNUs styringsreglement og er bestående av følgende representanter: tre vitenskapelig tilsatte med vara, en teknisk-administrativt tilsatt med vara, en midlertidig tilsatt med vara, en studentrepresentant med vara samt to eksterne styremedlemmer.  Instituttsleder er styreleder. Instituttleder er underlagt instituttets styre som skal gi lederen overordnede rammer og fatte vedtak i alle strategiske og prinsipielle spørsmål som angår instituttets virksomhet.

Valgte representanter for styreperioden 2014 – 2018

Styreleder Instituttleder Bernt Rundberget
Ekstern representanter Leder Birgitta Fossum, Saemien Sijte
  Adm. direktør Suzette Paasche, Museene i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer:

Torunn Herje, direktør Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Vitenskapelig tilsatte Forsker Fredrik Skoglund
  Professor Hein B. Bjerck
Professor Elizabeth Peacock
Varamedlemmer:
Professor Birgitta Berglund
Professor Axel Christophersen
Professor Lars Stenvik
Midlertidig vitenskapelig tilsatte Postdoktor Jørgen Rosvold
  Varamedlem:
Stipendiat Geir Grønnesby
Teknisk/administrativt tilsatte Overingeniør Jenny Kalseth
  Varamedlem: Seniorkonsulent Anne Birgitte Høy-Petersen
Studentrepresentanter Ann-Ingeborg Grindhaug
  Varamedlem:
Henrik N. Solberg

Protokoller

 
År Dato Møteinnkalling Sakspapirer Protokoll
2010 29.04.2010 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 29.04.10
  12.08.2010 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 12.08.10
  20.09.2010     Protokoll SAK seksjonsstyre 20.09.10
  12.10.2010 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 12.10.10
  14.12.2010 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 14.12.10
         
2011 14.04.2011 Saksliste    
  20.09.2011 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 20.09.11
  15.12.2011 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 15.12.11
         
2012 30.05.2012 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 30.05.12
  07.11.2012 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 07.11.12
        Støtteerklæring fra styret 07.11.12
         

2013

22.05.2013

Saksliste  

Protokoll SAK seksjonsstyre 22.05.13

  10.12.2013 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 10.12.13
        Referat SAK seksjonsstyre 10.12.13
         
2014 19.11.2014 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 19.11.14
        Referat SAK seksjonsstyre 19.11.14
         
2015 24.03.2016 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 24.03.15
        Referat SAK seksjonsstyre 24.03.15
  02.06.2015 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 02.06.15
        Referat SAK seksjonsstyre 02.06.15
  24.11.2015 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 24.11.15
        Referat SAK seksjonsstyre 24.11.15
         
2016 01.06.2016

Saksliste

  Protokoll SAK seksjonsstyre 01.06.16
        Referat SAK seksjonsstyre 01.06.16
  30.11.2016 Saksliste   Protokoll SAK seksjonsstyre 30.11.16

 

      Referat SAK seksjonsstyre 30.11.16
         
2017 04.05.2017 Saksliste   Protokoll IAK instituttstyre 04.05.17
        Referat IAK instituttstyre 04.05.17
51 Vedlegg
9469 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)