Tilbake

Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie

Seksjon for naturhistorie har et styre som er valgt i henhold til NTNUs styringsreglement og er bestående av følgende representanter: tre vitenskapelig tilsatte med én felles vara, en teknisk-administrativt tilsatt med vara, en midlertidig tilsatt med vara samt to eksterne styremedlemmer. Seksjonsleder er styreleder. Seksjonsleder er underlagt seksjonens styre som skal gi lederen overordnede rammer og fatte vedtak i alle strategiske og prinsipielle spørsmål som angår seksjonens virksomhet.

Styret ved Institutt for naturhistorie 2014 - 2017

Stilling Representant
Styreleder InstituttlederTorkild Bakken
Ekstern representanter Forskningssjef Inga Elise Bruteig
  Seniorrådgiver Ingrid Handå Bysveen
Varamedlem:
Vitenskapelig tilsatte Førsteamanuensis Anna Marika Bendiksby
  Førsteamanuensis Kristian Hassel
Forsker Jan Grimsrud Davidsen
Varamedlem:
Førsteamanuensis Kaare Aagaard
Midlertidig vitenskapelig tilsatte Forsker Anders Lyngstad
  Varamedlem:
Stipendiat Anders L. Kolstad
Teknisk/administrativt tilsatte Overingeniør Karstein Hårsaker
  Varamedlem:
Ingeniør Bård J. Skavlan

Protokoller

År Dato Møteinnkalling Sakspapirer Protokoll
2010 16.03.2010     Protokoll SN Seksjonsstyre 16.03.10
2010 24.11.2010     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.11.10
2011 03.03.2011     Protokoll SN Seksjonsstyre 03.03.11
2011 01.12.2011     Protokoll SN Seksjonsstyre 01.12.11
2012 01.03.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 01.03.12
2012 20.09.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 20.09.12
2012 22.11.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 22.11.12
2013 12.03.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 12.03.13
2013 22.05.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 22.05.13
2013 21.11.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 21.11.13
2014 24.04.2014     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.04.14
2014 20.11.2014     Protokoll SN Seksjonsstyre 20.11.14
2015 12.03.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 12.03.15
2015 21.05.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 21.05.15
2015 02.11.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 02.11.15
2016 08.06.2016     Protokoll SN Seksjonsstyre 08.06.16
2016 24.11.2016     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.11.16

 

17 Vedlegg
7649 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)