Tilbake

Vitenskapsmuseet - Museumsstyret

Fakultets - og museumsstyrenes mandat og sammensetning:

Fakultets - og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til, jf. S - sak 15/13,:

 • Strategi og handlingsplaner
 • Strategiske bemanningsplaner
 • Budsjett og hovedfordeling
 • Forskningssatsinger og – profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av Rektor.

Styrene ved fakultet og NTNU Vitenskapsmuseet har 11 medlemmer:

 • Ekstern styreleder
 • 4 vitenskapelig tilsatte, derav én representant for midlertidig tilsatte
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 representant for teknisk - administrativt tilsatte
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

I hver valgkrets velges et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter. Det skal oppnevnes minst 2 rekkefølgevararepresentanter for de eksterne.

Dekan/museumsdirektør er sekretær for styr et og møter fast med talerett.

Les mer i NTNUs styringsreglement.

Medlemmer

Styreleder Arnstein Hellem
   
Eksterne representanter Marit Anne Hauan
  Borghild Lundeby
Sivert Bjørnstad
Varamedlemmer:
Tor Einar Fagerland
Kristin Prestvold
 
 
 
Teknisk-administrativt tilsatte Karstein Hårsaker
  Varamedlem:
Ellen Grav Ellingsen
 
Midlertidig vitenskapelig ansatte Malene Østreng Nygård
  Varamedlem:
Anders L. Kolstad
 
Faste vitenskapelige ansatte Torbjørn Ekrem
  Kristian Hassel
Birgitte Skar
Varamedlemmer:
Hein Bjartmann Bjerck
Axel Christophersen
Vibekke Vange
 
Studenter Henrik Nielsen Solberg
  Vilde Omholt
  Varamedlemmer:
Carl Fredrik Vemmestad
Bastian Poppe

 

Protokoller

År Dato Protokoll
2011 29.09.2011 Museumsstyret - protokoll
  08.12.2011 Museumsstyret - protokoll
     
2012 22.03.2012 Museumsstyret - protokoll
  07.06.2012 Museumsstyret - protokoll
  29.11.2012?  
     
2013 04.04.2013 Museumsstyret - protokoll
  27.06.2013 Museumsstyret - protokoll
  12.12.2013 Museumsstyret - protokoll
     
2014 06.02.2014 Museumsstyret - protokoll
  15.05.2014 Museumsstyret - protokoll
  29.10.2014 Museumsstyret - protokoll
  09.12.2014 Museumsstyret - protokoll
     
2015 04.03.2015 Museumsstyret - protokoll
  15.04.2015 Museumsstyret - protokoll
  01.07.2015 Museumsstyret - protokoll
  09.12.2015 Museumsstyret - protokoll
     
2016 22.06.2016 Museumsstyret - protokoll
  27.10.2016 Museumsstyret - protokoll
  07.12.2016 Museumsstyret - protokoll
     
2017 29.03.2017 Museumsstyret - protokoll
  09.06.2017 Museumsstyret - protokoll
  06.12.2017 Museumsstyret - protokoll
     
2018 15.03.2018 Museumsstyret - protokoll
  25.06.2018 Museumsstyret - protokoll
  22.10.2018 Museumsstyret - protokoll
  10.12.2018 Museumsstyret - Protokoll
     
2019    
  11.03.2019 Museumsstyret - Protokoll
  26.08.2019 Museumsstyret - Protokoll
  02.12.2019 Museumsstyret - Protokoll
     
2020    
  09.03.2020 Museumsstyret - Protokoll
     
     

 

29 Vedlegg
5664 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)