Viktig å gjøre før reinstallasjon av din Windows PC

Oversikt over filer og mapper som burde sikkerhetskopieres før reinstallasjon av Windows PCer.

Temaside for IT-hjelp

English version - Precautions before reinstalling your Windows PC

Backup #

Ved en reinstallasjon vil alt som befinner seg på maskinen din forsvinne, så det viktigste du gjør er å sørge for at du har sikkerhetskopiert alt du vil beholde!
For å gjøre denne prosessen enklest mulig for deg, har vi laget denne artikkelen med oversikt over vanlige ting du må huske.

Digitale Sertifikater #

Dersom det er tatt i bruk digitale sertifikater til å signere og/eller kryptere e-post så må man ta backup av sertifikat med tilhørende privatnøkkel.

Om sertifikatets privatnøkkel er borte så vil all kryptert e-post være uleselig for all fremtid.

Les mer om dette her

Filer #

De fleste har noen filer lagret lokalt, vanlige plasser folk fort kan glemme er skrivebordet, dokumenter, bilder og mapper man lager direkte på C:\ eller i brukermappen sin (C:\users\%username%).

Merk: %username% er brukernavnet ditt.

For å være sikker på at du ikke har noe lokalt anbefaler vi at du lagrer alt på Hjemmeområdet (M:\)!

NTNUs Windows 10-oppsett bruker noe som heter "folder redirection" som gjør at mappene Skrivebord, Dokumenter, Bilder, Musikk, Videoer, Kontakter og Favoritter ligger på Hjemmeområdet (M:\), og slik vil være sikkerhetskopiert allerede. Dette gjelder ikke Windows 7!

For å sikre at du beholder mest mulig, sjekk mappene under, og se om det er finnes noen filer eller mapper du kjenner igjen og vil beholde.

Merk: Mappen "C:\users" heter "C:\brukere" i norsk Windows.

 • C:\
 • C:\users\%username%\
 • C:\users\%username%\documents

Fellesområder / Nettverksområder #

Når maskinen din reinstalleres blir det automatisk lagt inn 2 nettverksområder for alle ved NTNU:

 • Hjemmeområdet (M:)
 • NTNU (T:)

Merk: Mange vil også ha "Fellesområdet 2016 (K:)" tilgjengelig. Dette er det gamle NTNU-fellesområdet som er erstattet med "NTNU (T:)", men fremdeles blir tilgjengelig i en overgangsperiode.

Noen bruker flere nettverksområder enn de som er listet opp over, f.eks. til forskningsprosjekt. Hvis disse ikke kommer opp igjen etter reinstallasjon er det en lett sak å koble de opp igjen, men da må man vite hvilke områder det er snakk om. For å gjøre dette enklest mulig bør du ta et skjermbilde eller skrive ned hva områdene heter.

Hvis du ser på bildet under kan du se hvordan det kan se ut for det hvis du bruker flere nettverksområder.

For å koble opp nettverksområdene igjen etterpå, se Koble til nettverksområde med Windows før du eventuelt kontakter Orakeltjenesten.

Bokmerker/Favoritter #

De fleste av oss bruker bokmerker (kalt favoritter i noen nettlesere), og vil gjerne beholde disse etter en reinstallasjon.

Se Importere og eksportere bokmerker i nettleser for hvordan du kan ta vare på bokmerker fra de vanligste nettleserne.

Signaturer i Outlook #

De fleste av oss har en eller flere signaturer i Outlook, og ønsker vanligvis ikke at disse skal bli borte ved en reinstallasjon. Ved å følge veiledningen under, kan du kopiere med deg Outlooksignaturer slik at du slipper å sette de opp på nytt.

NB: Mappen du skal finne heter "Signatures" i både norsk og engelsk Windows 7, men kan hete "Signaturer" i norsk Windows 10.

 1. Klikk på Startknappen som ligger i et hjørne av skjermen


  Windows 7


  Windows 10
 2. Skriv inn "%AppData%\Microsoft\Signatures"
 3. Åpne mappen "Signatures" (Finner du ikke "Signatures"? Prøv "Signaturer")
 4. Kopier alle filene i mappen til Hjemmeområdet (M:\)
 5. Lim så inn filene inn i tilsvarende mappe etter reinstallasjon (Merk: Mappen kan hete "Signaturer" i norsk Windows 10). Hvis signatur-mappen ikke finnes, opprett mappen under "%AppData%\Microsoft\".

EndNote #

EndNote er et referanseverktøy som lar deg lagre litteraturreferanser i en personlig database, og sette referansene inn i tekstdokumenter.

Det finnes flere måter å sikre EndNote dataene dine, men den enkleste måten er å lage en arkiv-fil (komprimert versjon) av EndNote-biblioteket, som du lagrer på Hjemmeområdet (M:) eller en ekstern disk.

Merk at du kan ha flere bibliotek, i så fall må du huske å lage arkiv-filer av alle du har liggende.

 1. Start programmet EndNote
 2. Hvis du ikke allerede har et bibliotek åpent, kan du åpne sist åpne bibliotek ved å klikk på "FileOpen Recent"
 3. Når du har et bibliotek åpent, klikk på "FileCompressed Library (.enlx) ..."
 4. Du får nå opp et vindu med valg for den nye arkiv-filen. "Create", "With File Attachments" og "All References in Library" lager en arkivfil som inneholder alt i det aktuelle biblioteket. Du kan også velge "Create & E-mail" hvis du ønsker å sende den som e-post i tillegg.
 5. Velg så en lagringsplass og navn for arkiv-filen.
  IT-avdelingen anbefaler Hjemmeområdet (M:) som en sikker lagringsplass.
 6. For å åpne biblioteket ditt igjen etter reinstallasjon av maskinen, åpner du bare arkiv-filen i EndNote. Det lages da en ny ".enl" fil og tilhørende mappe, ettersom du ikke kan redigere direkte mot en arkiv-fil.
14 Vedlegg
9835 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)