Videreutdanning

Ansatte kan søke stipend for å kunne ta tilleggsutdanning som skjer i den ansattes fritid. 

Relevans #

Utdanningen, så vel allmenn- som fagutdanningen, må være relevant for virksomheten og forankret i medarbeidersamtalen.

Stipend til videreutdanning #

Det kan gis stipend til å ta høyere utdanning. Utdanningen skal fortrinnsvis være knyttet til kompetanseområder som er av avgjørende betydning for å oppnå virksomhetens strategiske mål.

Det kan maksimalt gis stipend til utdanning i 2 år. Kandidater kan søke om hel eller delvis permisjon, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for virksomheten og den ansatte. 

Statens personalhåndbok #

Kontakt #

Finn din HR-medarbeider

Annet #

0 Vedlegg
4167 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)