Digital...

Videoproduksjon

(Videresendt fra Videoopptak)

Har du behov opptak av din undervisning eller et arrangement, eller lære mer om videoproduksjon? Kontakt NTNUs Multimediesenter og Læringsstøttesenter.

Studiepoenggivende undervisning blir prioritert og er gratis (med noen unntak).

Sider merket med Video

English version - Video recording and production

Multimediesenterets videotjenester #

I samarbeid med Læringsstøttesenteret dreier Multimediesenteret sine primærtjenester over fra rene videoopptak av 2x45 min undervisning, til mer pedagogisk tilrettelagte produksjoner.

Dette betyr ikke at vi ønsker å slutte med opptak av ordinær 2x45min, men at vi ønsker en begrunnelse på hvorfor opptak av hele forelesninger er nødvendig i nettopp ditt emne.

Eksempler på ulike måte å bruke video i undervisningen kan være:

 • omvendt læring: foreleser lager korte tematiske videoer i studio eller selvproduserte opptak som studenter ser i forkant av undervisninge
 • feltproduksjoner: som lab-forsøk og animering av prosesser

Les mer om video i undervisningen på Læringsstøttesenterets metode-sider 

Multimediesenteret kan:

 • inngå i hele eller deler av videoproduksjon: fra idé og manusarbeid, til ferdig redigert, kodet og publisert produkt.
 • bistå med tilrettelegging, opplæring og kursing i videoteknikk og -teknologi.
 • trekke på andre ressurser / støttemiljøer dersom videobehovet går på de «mykere» sidene av produksjon; være seg presentasjonsteknikk, formidling, pedagogisk bruk av video mm.

Produksjonskonsepter #

Undervisning #

Produksjon kan gjennomføres både ved og utenfor NTNU sine campi.

 • I auditorium / undervisningsrom

Multimediesenteret tilbyr opptak av undervisning i alle undervisningsrom ved NTNU.

Noen undervisningsrom ved NTNU er installert med fjernstyrt teknologi som muliggjør at vi kan gjennomføre opptak i disse rommene uten å fysisk være tilstede.

Multimediesenteret vil gi anbefalinger på hensiktsmessige løsninger og fasiliteter sammen med bestiller.

Se eksempler på videoforelesning (YouTube)

 • I studio

Multimediesenteret har to studio som kan brukes til høykvalitets videoproduksjon, som inkluderer eventuell tapping av visuelt / grafisk materiale.

Vi står for alt det tekniske, så den som eventuelt skal foran kamera har bare seg selv og sitt manus å ta hensyn til. Vi er opptatt av å gi trygge produksjonsrammer, og tilbyr kaffe/vann og gjennomgang av manus/regi for de som ønsker det. 

I studioproduksjonene kan vi koble til det meste av relevant teknologi, for eksempel digitale tavler, touch-enheter, ulike bakgrunner, dokumentkamera med mer. 

Se eksempler på opptak i vårt studio (kommer).

 • I videokonferanserom

Multimediesenteret og AV-tjenesten disponerer flere videokonferanserom hvor man også kan gjøre opptak av læringsrettet aktivitet.

Les mer videomøter

Se eksempler på opptak i videokonferanserom (kommer).

 • På din egen pc

Multimediesenteret kan gi deg råd om hvordan du selv kan gjøre opptak av forelesning fra kontoret. Ofte tar dette opptak av skjermbildet på datamaskinen din + lyd. Vi hjelper deg med å finne riktig programvare og maskinvare og vi kan bistå med publisering for deg i etterkant.

Se eksempler på opptak på egen pc (kommer).

 • Feltproduksjoner

Multimediesenteret disponerer kompetanse og utstyr som gjør at vi også kan ut "i felten" og gjøre opptak.

Se eksempler på feltproduksjoner (kommer).

 • Etterbehandling av video

Vi tilbyr også etterarbeid på eksisterende videoopptak

Det utvikles stadig programvare for etterbehandling av videoopptak, eksempelvis kan du man gjøre videoer interaktive (aktivere studentene), legge til ulike typer animasjoner og effekter. 

Multimediesenteret er involvert i flere spennende prosesser på dette området, og vil gjerne samarbeide med bestillere som er interessert i å teste nye videoteknologier. 

Les mer om interaktiv video (kommer).
Les mer om animasjoner (kommer). 

Arrangement #

Multimediesenteret tilbyr en- eller flerkameraproduksjon av konferanser eller andre arrangement.

Vi anbefaler å bestille opptak i god tid. Husk også å booke rommet noen timer før start slik at det blir tid til rigging av utstyr.

For arrangement gjør vi etterbehandling av materiale så snart som råd er. Da opptakets omfang varierer sterkt, er det umulig å gi en generell tidsgaranti på slike produksjoner.

Se eksempler på opptak av arrangement (kommer). 

Melde inn behov om bistand #

For alle henvendelser gjelder følgende:

Før vi setter i gang #

Multimediesenteret og Læringsstøttesenteret har utviklet et skjema for deg i planleggingsfasen av din produksjonshenvendelse.

Skjemaet stiller noen korte spørsmål rundt ønsker og behov, både av teknisk og pedagogisk art.

Vi anbefaler at du fylle ut disse i så detaljert grad du kan før det sendes inn. Slik blir det enklere for oss å følge opp henvendelsen og gi deg tilbakemelding på kapasitet. Opplever du at noen spørsmål er vanskelige å svare på, kan det bety at vi behøver et nærmere møte for å drøfte og orientere rundt muligheter / utfordringer.

Jo mer utfyllende svar, jo enklere for oss å vurdere din henvendelse.

 Til henvendelsesskjema (Krever Feide) 

Frister #

Vi kjører fortløpende mottak av henvendelser rundt videoopptak / produksjon, men

 • Frist senest 4 uker (driftsuker, ikke medregnet felles ferieperioder) før Multimediesenteret skal utføre opptak eller oppstarten av en opptaksrekke.

Det vil si at vi foreløpig går bort fra to frister i året, og ber om at alle henvendelser rundt videobistand kommer inn fortløpende.

Vi anbefaler å ta kontakt i god tid.

Priser #

Prisliste ved MMS-AV

Produksjonstid #

Vi lager individuelle avtaler på fremdrift og produksjonstid.

For opptak av løpende undervisningsrekker (podcast) etterstreber vi å publisere så fort som overhode mulig etter endt opptak. Uansett må vi be om at det tas høyde for to hele virkedager etter at opptaket er gjort. Dette er vår «tidsgaranti» på repeterende undervisningsopptak.

For arrangement gjør vi etterbehandling av materiale så snart som råd er. Da opptakets omfang varierer sterkt, er det umulig å gi en generell tidsgaranti på slike produksjoner.

Videoformater #

Multimediesenteret kan bistå i veiledning rundt formater i samråd med bestiller. Noen av formatene vi produserer i er video podcast (openVideo), Mediasite (video og powerpoint på hver sin skjerm) og Echo360 (pilot på fjernstyrte opptak).

Se oversikt over egenskaper for ulike formatene (kommer).

Publisering på internett #

Skal produksjonen publiseres åpent på Internett må du fylle ut avtale om tilgjengeliggjøring på nett (English version). Dette for å avklare juridiske forhold rundt publisering av innhold. 

Les mer om deling av informasjon på delrett.no.

Se også #

Kontaktinformasjon og rådgivning #

Epost: multimedie@adm.ntnu.no

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/mms-av

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
7034 Trondheim
NTNUs Multimediesenter
Realfagbygget E4

Kart, Realfagbygget

0 Vedlegg
36975 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)