Levende bilder

Videokurs i Levende bilder

På denne siden finner du informasjon om hvordan du bestiller videokurs gjennom Levende bilder-prosjektet. Du anbefales å lese informasjonen under før du eventuelt kontakter prosjektet for bestilling.

Samleside om video | Sider merket med video | English

Kurs i videoproduksjon og redigering  #

Hva ligger i dette tilbudet? #

Kurs i videoproduksjon og redigering er et lavterskeltilbud for å forbedre din formidlingsevne i form av film. Det tilbys forskjellige typer kurs etter behov- alt fra videokurs på smarttelefon til viderekommende kurs på større videokameraer. Lengden på kursene vil variere etter behov. For eksempel vil et videokurs på smarttelefon gå over en full dag, mens kurs på større videokameraer kan gå over flere dager. 

Hvordan fungerer det? #

For å sette opp et videokurs tar du kontakt med oss i Levende bilder. Vi vil kartlegge hva du kan fra tidligere, og hvordan vi kan hjelpe deg å bedre dine videokunnskaper. Vi vil forholde oss til en kontaktperson (gjerne kommunikasjonsansvarlig på din avdeling) som vil skaffe andre kursdeltakere fra samme fakultet/institutt, rom og eventuelt nødvendig utstyr. Kursgruppene må være relativt få i antall, fra fire til åtte personer, for å kunne tilby best mulig utbytte av kurset.

Hva oppnår du med kurset? #

Ved å delta på videokurset oppnår du bedre kunnskaper innen bruk av videoproduksjon og historiefortelling gjennom levende bilder. Dette vil kunne brukes til for eksempel forskningsformidling, på sosiale medier, videoblogger og liknende. En god video vil gjøre at du lettere vil kunne nå ut til en bredere målgruppe. Du vil også kunne bruke kunnskapene når du skal presentere forskningen din i for eksempel seminarer, konferanser, publisere på SoMe eller andre plattformer. Det vil bli både teori og praktisk innhold hvor du får prøvd ut forskjellige måter å bruke levende bilder på. Du vil også få opplæring i enkel redigering av filmmaterialet i redigeringsprogrammet WeVideo eller Adobe Premiere. For videokurs med smarttelefon kreves ingen tidligere videoerfaring, mens kurs i større videokameraer vil kreve noe forkunnskaper i form av for eksempel videokurs med smarttelefon. 

Veien videre  #

Etter endt kurs vil du ved senere anledning få muligheten til oppfølging og gjennomganger av dine produksjoner. Vi vil hjelpe deg å forbedre disse ytterlige, og tilby et viderekommende kurs om ønskelig.

GDPR i Levende bilder #

Som hovedregel i GDPR skal det innhentes skriftlig samtykke fra alle som fotograferes/ er med på video- eller lydopptak. Et elektronisk samtykkeskjema skal fylles ut, og finnes her: Samtykkeerklæring.
Det er derfor svært viktig at brukere av Levende bilders strømmingtilbud og dagskurs i videoproduksjon og redigering leser seg opp på de reglene og retningslinjene som gjelder for dette. 

Mer informasjon om GDPR i foto/video/lyd-opptak, og de regler og unntak som gjelder, finner du her: Samtykke ved foto - video - lyd. 

Ta kontakt for booking av avtaler, eller om det skulle være noen spørsmål.

Kontaktpersoner: Synnøve Aune, Thomas Høstad eller Geir Wennberg

0 Vedlegg
2702 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)