Video

Videokonferanse

NTNU har utstyr for å kommunisere via lyd og bilde med personer som er et annet sted. Bestill rom og utstyr her.

English version - Video conferencing

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med videokonferanse

Når bruke videomøte? #

Eksempler på bruksområder for videokonferanse er undervisning, muntlig eksamen, disputaser, prosjektmøter, jobbintervju og konsultasjoner.

Bestill studio #

 Se oversikt og bestill

Bestill i god tid før møtet du planlegger. Noen av studioene er bare for ansatte, og du ser hvilke det gjelder på lista.

Ministudio, AV-studio, Dragvoll rom 4304 og R6 skal bestilles her: Bestillingsskjema for videokonferanse. Ansatte kan også låne videokonferanserom ved Biblioteket Dragvoll for bruk til undervisning, jobbintervju, disputaser, etc.

Tilleggsutstyr #

I tillegg til høyttalende telefon og video fins ulike hjelpemidler som kan sees av alle parter: pc, dokumentkamera, lysbildeframviser, VHS/DVD-spiller, elektronisk tavle, whiteboard-tavle og krittavle. Spesifiser på bestillingsskjemaet hva du trenger.

Tips og råd for videomøter #

  • Tenk gjennom om det er behov for å vise dokumenter eller presentasjoner underveis.
  • Agenda og dokumenter bør sendes ut i god tid før møtet.
  • Tenk inkluderende og ryddig møtestruktur.

Sjekkliste for videoforelesninger #

  • Sjekk alt tilgjengelig undervisningsutstyr og at det er plass til alle studentene i mottakerstudioene.
  • Sørg for at en i hvert studio kan benytte fjernkontrollen.

Råd under videokonferansen #

  • Start med å presentere deltakerne, også de som kommer for sent.
  • Sitt slik at alle møtedeltakere kan ses i kamera. Tilstreb at lyset faller på ansiktet.
  • Husk at man ikke kan dele ut papirer under en videokonferanse.
  • Skru av mikrofonene i studio som ikke har ordet.

Se også #

Videoundervisning - anbefalte verktøy

Kontakt #

Her finner du alle studioer og kontaktpersoner for videomøter på campusene. Noen studioer er forbeholdt ansatte, du kan se på lista hvem studioene er åpne for.

0 Vedlegg
14555 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)