Tilbake

Verktøy for oppgaveskriving

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (3.5), Gå til siste versjon.)

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket studenter informasjon om forskjellige verktøy de kan bruke når de skriver en oppgave.

English version: Tools for academic writing

Ikon blyant Se også: Temaside for oppgaveskriving 


Det er en rekke verktøy det kan være aktuelt å benytte i forhold til oppgaveskriving. Både i problemformuleringsfasen og selve skriveprosessen, men også for datainnsamling og statistikk.  

Tankekart/Idemyldringsverktøy #

I fasen for å lage problemstilling kan det være svært nyttig med et verktøy som hjelper deg å strukturere tanker, ideer og "løse tråder". 

Tekstbehandlingsverktøy #

  • Office 365 tilbys av NTNU til alle studenter. Her får du tilgang til tekstbehandlingsverktøy som "Word", lagringsplass og samhandlingstjenester på både web, desktop, nettbrett og mobil.

Verktøy for spørreundersøkelser #

Noen gratisverktøy:

Reglene som gjelder for datainnsamling – Disse er det viktig å merke seg ved gjennomføring av spørreundersøkelser på nett.
NTNU Gjøvik har egne retningslinjer for spørreundersøkelser

Statistikkverktøy #

Statistikkverktøy lar deg gjøre statistiske analyser av data du har samlet inn. NTNU tilbyr flere verktøy:

  • SPSS er et omfattende statistisk datahåndterings- og dataanalyseverktøy.
  • Minitab og Minitab Express er et interaktivt statistikkprogram med brukervennlig grensesnitt. Minitab Express er en utgave av programmet for bruk i undervisning i grunnleggende statistikk.
  • NVivo er et program for analyse av kvalitative data. NVivo hjelper deg med å få oversikt over og å analysere ustrukturert informasjon i dokumenter, intervjuer, bilder, lyd, video, regneark og databaser.
  • R er både et programmeringsspråk og et programvaremiljø for statistiske beregninger. Det er gratis tilgjengelig. 

Verktøy for referansehåndtering #

Å bruke referanseverktøy gjør det lettere for deg å ha oversikten over kildene du bruker i studier, forskning og publisering. Referanseverktøy hjelper deg også til å opprette og formatere siteringene og referanselista i manuskriptene dine.

Kontakt #

2 Vedlegg
20076 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)