Verktøy for oppgaveskriving

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket studenter informasjon om forskjellige verktøy de kan bruke når de skriver en oppgave.

English version: Tools for academic writing

Ikon blyant Se også: Temaside for oppgaveskriving 


Det er en rekke verktøy det kan være aktuelt å benytte i forhold til oppgaveskriving. Både i problemformuleringsfasen og selve skriveprosessen, men også for datainnsamling og statistikk.  

Tankekart/Idemyldringsverktøy #

I fasen for å lage problemstilling kan det være svært nyttig med et verktøy som hjelper deg å strukturere tanker, ideer og "løse tråder". 

Tekstbehandlingsverktøy #

  • Office 365 tilbys av NTNU til alle studenter. Her får du tilgang til tekstbehandlingsverktøy som "Word", lagringsplass og samhandlingstjenester på både web, desktop, nettbrett og mobil.

Verktøy for spørreundersøkelser #

  • Nettskjema - Fleksibelt skjema for ulike typer spørreundersøkelser og datafangst via nett og mobilapper.
  • Forms - Uformelle skjema.
  • Machform - Formelle skjema.

Reglene som gjelder for datainnsamling – Disse er det viktig å merke seg ved gjennomføring av spørreundersøkelser på nett.

Statistikkverktøy #

Statistikkverktøy lar deg gjøre statistiske analyser av data du har samlet inn. NTNU tilbyr flere verktøy:

  • SPSS er et omfattende statistisk datahåndterings- og dataanalyseverktøy.
  • Minitab og Minitab Express er et interaktivt statistikkprogram med brukervennlig grensesnitt. Minitab Express er en utgave av programmet for bruk i undervisning i grunnleggende statistikk.
  • NVivo er et program for analyse av kvalitative data. NVivo hjelper deg med å få oversikt over og å analysere ustrukturert informasjon i dokumenter, intervjuer, bilder, lyd, video, regneark og databaser. Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i NVivo.
  • R er både et programmeringsspråk og et programvaremiljø for statistiske beregninger. Det er gratis tilgjengelig. 

Verktøy for referansehåndtering #

Å bruke referanseverktøy gjør det lettere for deg å ha oversikten over kildene du bruker i studier, forskning og publisering. Referanseverktøy hjelper deg også til å opprette og formatere siteringene og referanselista i manuskriptene dine. Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i referansehåndtering

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

2 Vedlegg
27399 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)