Digital...

Verktøy for interaksjon og samarbeid

Oversikt over ulike verktøy for interaksjon og samarbeid. Veiledningen er for undervisere ved NTNU.

This page in English - Tools for interaction and collaboration 

Til Læringsstøtte - for undervisere

Studentaktiv læring og interaksjon mellom studenter og deres medstudenter og foreleser gir økt motivasjon og høyere læringsutbytte (Freeman et al. 2014., Deslauriers, Schelew, & Wieman, 2011.). Samarbeidsferdigheter er viktige i høyere utdanning og er etterspurt av arbeidsgivere i dagens globaliserte samfunn. Her er noen tips til verktøy og systemer som kan gi positive gevinster i din undervisning. 

Online lagring og deling #

Det er i dag flere nettbaserte tjenester med muligheter for lagring, deling og samarbeid. Disse verktøyene kan hjelpe å øke samarbeidsferdigheter og den digitale forståelsen. NTNU tilbyr mange forskjellige lagrings- og delingsløsninger, men man trenger ikke å ta i bruk alt. Prøv deg frem for å se hvilke av disse verktøyene som passer ditt behov best.

NB! 

  • Du skal bruke NTNUs valgte systemer som har databehandleravtale
  • Du skal aldri lagre konfidensielle eller sensitive data i skyen.
  • Du skal ha et reflektert forhold til hvilke personopplysninger, forskningsdata og rettighetsbelagte data du ev. lagrer i skyen
  • Du kan bli holdt ansvarlig for deling av rettighetsbelagt innhold

Les om informasjonssikkerhet

OneDrive #

OneDrive er Microsofts skylagringstjeneste. OneDrive ligger i Irland og ikke USA. Dette gir større sikkerhet som følge av EUs strengere regler for innsyn. 

NTNU har skrevet databehandleravtale med Microsoft som blant annet sikrer at all data lagres innenfor EU. Dette gjør at du kan lagre dokumenter, bilder og de andre filene dine trygt, og få tilgang til dem fra alle dine mobile enheter som er koblet til internett. Hver bruker får inntil 1 terabyte (TB) lagring i OneDrive så lenge de studerer eller er ansatt ved NTNU. Du kan ha Office 365 installer på opptil 5 enheter samtidig. 

Komme i gang med OneDrive (Innsida veileder)

Komme i gang med OneDrive (Microsofts opplæringssenter)

Office 365 - deling og samarbeid (Innsida veileder)

NTNU Box #

NTNU Box er en skytjeneste for personlig lagring, deling og synkronisering av filer mellom alle dine mobile enheter som er koblet til internett. Box er et institusjonsalternativ til Dropbox, med avtaleverk som tilfredsstiller alle relevante krav i norske lover og forskrifter. 

Logg inn på NTNU Box

Komme i gang med NTNU Box

Samskrivings- og samarbeidsverktøy #

Samarbeidsferdigheter er i sterk grad etterspurt av arbeidsgivere og er spesielt viktige i dagens globaliserte samfunn. Oppgaver som krever av studenter skriver sammen kan bidra til å utvikle samarbeidsferdighetene hos studentene.

Samskriving foregår stort sett i virtuelle sammenkomster, enten at studentene er på ulike geografiske steder eller sitter sammen og jobber på nett.

Les mer om fordeler ved samskriving

Word #

Microsoft Word er en del av Office 365 som alle ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til. Med Word i Office 365 kan du skrive både i programmet lastet ned på PCen eller i nettleseren din. Alle filer som er lagret på OneDrive blir lagret i skya og synkronisert på PC og kan derfor åpnes både når du har internett og hvis du er offline. Dokumentene må synkroniseres med jevne mellomrom. En eller flere kan jobbe på det samme Word-dokumentet og all redigering gjort på nett eller lokalt kan overføres begge veier.

Komme i gang med Word Online

OneNote #

OneNote gir gode muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle notater; forelesningsnotater eller gruppemøtenotater. Du kan bygge egne notatbøker i OneNote med undersider i alle fag og emner, legge inn lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc. Samme prinsippet som Word; OneNote fungerer både i nettskyen og på datamaskinen din som klient. 

Komme i gang med OneNote

Padlet #

Padlet er en virtuell, dynamisk tavle som lett legger til rett samarbeid på tvers av media. Den er ypperlig som et verktøy til idémyldring og gruppearbeid, og som en digital læringsressurs. Padlet er intuitivt å bruke og har ubegrensede pedagogiske muligheter. Her er et par enkle måter du kan bruke Padlet på for å løfte undervisningen din. Det kan brukes til:

  • Å samle spørsmål og kommentarer fra studenter. Padlet gir studenter mulighet å legge inn spørsmål fortløpende i forelesninger. Spørsmålene dukker opp i sanntid slik at du kan svare på dem enten underveis i plenum eller etterpå. Det er et veldig nyttig verktøy å bruke i en stor forelesningssal eller med digitale forelesninger. Det gir alle studentene mulighet å delta aktiv i forelesningen.
  • Å legge til rette for gruppearbeid og aktiv læring. Padlet gir rom for studenter til å samarbeide og dele idéer samme på et interaktivt lerret. Oppgaver kan legges ut på Padlet og med sin frie form lar den studenter flytte sine tanker og arbeider rundt. Man trenger ikke å styre med pålogging eller å laste ned apper, man deler en kode til en spesifikk padlet og studentene setter i gang på mobil, nettbrett eller laptop. 
  • Å organisere et emne. Padlet kan være et administrativt- og samarbeidsverktøy til for- og etterarbeid i store emne som har flere kursledere. Den kan også brukes som en arena å utveksle opplegg og instruks med læringsassistenter. 

Padlet brukes i nettleseren enten på datamaskin, mobil, eller nettbrett. En padlet kan deles offentlig og bidragsytere trenger ikke logge på for å delta. Du kan også integrere den som et element i et Blackboardemne. 

Komme i gang med Padlet

Padlets YouTubekanal

Studentresponssystemer #

Studentresponssystemer (SRS) var tidligere kjent som klikkersystemer, der studentene fikk utdelt hvert sitt avstemningsapparat for å svare på quizlignende spørsmål i undervisningen. I løpet av de siste fire, fem årene har utviklingen av studentresponssystemer åpnet en helt ny verden for digital interaksjon med studentene.

Nå kan du bruke slike verktøy for å sjekke kunnskaper, få tilbakemeldinger og respons til diskusjonspunkter fra studenter «live» i forelesning. Studentene bruker sin mobil, nettbrett eller PC å avgi stemme eller delta i diskusjoner. Resultatene og responsene kan vises på skjerm fortløpende og kan i tillegg lastes ned etterpå. 

Disse verktøyene kan bidra til aktivisering av publikum, interaksjon og motivasjon gjennom deling av kunnskap. Se litteraturlisten for forslag til akademiske artikler for å lese om effekter og mulige begrensninger av bruk av SRS i høyere utdanning. 

Kahoot #

Kahoot er et nettbasert verktøy hvor man kan lage, spille av og dele digitale quiz'er. Det var utviklet av NTNUs Professor i Spillteknologi Alf Inge Wang og nå har nådd ut til én milliard spillere verden rundt! Det er en morsom, spillifisert måte å sjekke hvor mye studenter husker etter en forelesning eller hvor godt forberedt de er. Det er veldig intuitivt å ta i bruk. Å lage quizer krever en konto som man kan opprette gratis. Hvem som helst med quiz-koden kan spille og studentene trenger bare å ha en enhet tilkoblet nettet for å spille med. 

Komme i gang med Kahoot

Mentimeter #

Mentimeter er et studentresponssystem som gjør det enkelt å kjøre studentinteraksjon i undervisningen. Man setter opp spørsmål eller oppgaver til klassen og studentene bruker mobilen for å delta aktivt i undervisning. Det er mange ulike spørsmålstyper og oppgaver man kan kjøre med Mentimeter: avstemming, ordsky, spørsmål fra publikum, og quiz mm. Studentene får tilgang med en kode fra deg, det kreves ingen pålogging. Resultatene dukker opp i sanntid så alle får se, dette bidrar å skape gode, inkluderende debatter med hele klassens deltagelse.  

Mentimeter kan brukes for seg selv som et presentasjonsverktøy, men den kan også integreres med Microsoft PowerPoint og du kan enkelt legge oppgaver, spørsmål og quiz fra Mentimeter inn i en eksisterende PowerPoint-presentasjon. Hva med en enkelt avstemning ved begynnelsen av en økt for å se hvor mye studentene tenker de allerede kan? Det, sammen med en kjapp quiz ved slutten, hjelper studentene å forstå progresjonen sin og se hva de må lese i på egenhånd. Det er et flott verktøy for deg som vil ta et lavteksel-grep til å engasjere studenter i store forlesningsaler eller på tvers av campuser.      

Komme i gang med Mentimeter

Mentimeter’s YouTube channel

Kommunikasjonsverktøy #

Det finnes mange gode verktøy for digital kommunikasjon. Her er noe av verktøyene du kan bruke for kommunikasjon med forskjellige formål. 

Audiovisuell Kommunikasjon #

NTNU tilbyr et par løsninger for audiovisuell kommunikasjon. Slike kommunikasjonsverktøy kan være nyttig for å gi veiledning og tilbakemeldinger til studenter, eller for å kjøre muntlig eksamener eller fjernundervisning. 

Skype for Business #

Skype for Business er et samhandlingsverktøy for ansatte og studenter tilbudt gjennom Office 365. Det gir mulighet for å ha samtaler med lyd og bilde, dele skjermbilde og programmer, sende og motta direktemeldinger (chat), samt å gjennomføre digitale møter. 

Verktøy er spesielt egnet til en-til-en kommunikasjon, for eksempel veiledning av studenter eller for å avvikle muntlige eksamener. Om du skal snakke med en gruppe studenter eller holde en webinar anbefales det heller å bruke Blackboard Collaborate.

Komme i gang med Skype for Business

Blackboard Collaborate #

Blackboard Collaborate er et enkelt og pålitelig verktøy for videokonferanser, som er designet for utdanning og opplæring. Collaborate fungerer som et virtuelt klasserom og gir mulighet for å dele prestasjoner, tekstfiler, bilder samt bruke digitale samhandlingsverktøy for å legge til rette for studentaktive læringsformer på nett. 

Det er ikke egnet for streaming mellom fysiske rom på campus, men er ypperlig for webinar eller store gruppemøter. NTNU sine ansatte har tilgang gjennom Blackboard hvor de kan enkelt opprette et rom som kan være åpent hele tiden eller med tidsavgrensede tilgang. Et Collaborate-rom kan brukes både av internt og eksternt av de som har fått tildelt link til rommet. Studenter kan også bruke Collaborate sammen om de er i en Blackboard gruppe sammen. Både emneansvarlig og studenter selv kan opprette et Collaborate-rom i grupper.

Komme i gang med Blackboard Collaborate

Læringsplattformer - Blackboard #

Learning Management Systems, eller læringsplattformer, er verktøy som brukes til å koordinere og administrere emneinnhold. Læringsplattformene kan også brukes til kommunikasjon i undervisningen, både mellom student-student, student-underviser, og underviser-underviser. Systemene tilbyr ofte både synkron og asynkron kommunikasjon. Synkron kommunikasjon skjer gjerne gjennom chat eller diskusjonsfora. Asynkron kommunikasjon skjer gjennom epost eller innlegg/beskjeder.

NTNU har Blackboard som læringsplattform, dette er den eneste læringsplattformen som NTNU har databehandlingsavtale med. Alle undervisere og studenter har Blackboard-konto og er oppfordret å bruke plattformen aktivt. Det er ikke mulig å bruke andre læringsplattformer siden NTNU har kun databehandlingsavtale med Blackboard.  

NTNU forvalter Blackboard-tjenester for å gi deg en god brukeropplevelse, for mer informasjon om hvordan å forbedre din Blackboard-opplevelse, kan du klikke her for å besøke NTNUs Innsida-sider om Blackboard. 

Til NTNU sin ressursside om Blackboard

Sosiale medier #

Bruken av sosiale medier i høyere utdanning diskuteres ofte, da man kan se potensielle utfordringer med personvern, informasjonssikkerhet og skillet mellom undervisning/privatliv. 

NTNU har tilgang til en tjeneste som heter Yammer gjennom Office 365. Det er lite brukt, men kunne være en løsning som er et "privat" sosialt nettverk hvor bare dine kollegaer eller medstudenter kan melde seg inn.  Det brukes Feide-innlogging. 

Komme i gang med Yammer ved NTNU

Litteratur #

Deslauriers, L., Schelew, E., & Wieman, C. (2011). Improved learning in a large-enrollment physics class.science, 332(6031), 862-864

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics.Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.

Hedgcock, W. H., & Rouwenhorst, R. M. (2014). Clicking their way to success: Using student response systems as a tool for feedback. Journal for Advancement of Marketing Education, 22(2).

Trees, A. R., & Jackson, M. H. (2007). The learning environment in clicker classrooms: student processes of learning and involvement in large university‐level courses using student response systems. Learning, Media and Technology, 32(1), 21-40.

0 Vedlegg
28292 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)