Verktøy for interaksjon og samarbeid

Oversikt over ulike verktøy for interaksjon og samarbeid. Veiledningen er for undervisere ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Studentaktivisering og interaksjon mellom student-underviser kan føre til økt motivasjon for læring. Videre er samarbeidsferdigheter i sterk grad etterspurt av arbeidsgivere og er spesielt viktig i dagens globaliserte samfunn. Her er noen tips til verktøy og systemer som kan gi positive gevinster i din undervisning. 

Online lagring og deling #

Du har i dag flere nettbaserte tjenester med muligheter for lagring, deling og samarbeid. Disse verktøyene kan ha gevinster som økte samarbeidsferdigheter og digital forståelse.

NB! 

  • Du skal bruke NTNUs valgte systemer som har databehandleravtale
  • Du skal aldri lagre konfidensielle eller sensitive data i skyen.
  • Du skal ha et reflektert forhold til hvilke personopplysninger, forskningsdata og rettighetsbelagte data du ev. lagrer i skyen
  • Du kan bli holdt ansvarlig for deling av rettighetsbelagt innhold

Les om informasjonssikkerhet

OneDrive #

OneDrive er Microsofts skylagringstjeneste. NTNU har skrevet databehandleravtale med Microsoft som blant annet sikrer at all data lagres innenfor EU. Dette gjør at du kan lagre dokumenter, bilder og de andre filene dine trygt, og få tilgang til dem fra alle dine mobile enheter som er koblet til internett. Hver bruker får inntil 100 terabyte (TB) lagring i OneDrive så lenge de studerer eller er ansatt ved NTNU. Du kan installere Office 365 på 5 enheter samtidig. 

Komme i gang med OneDrive (Innsida veileder)

Komme i gang med OneDrive (Microsofts opplæringssenter)

Office 365 - deling og samarbeid (Innsida veileder)

NTNU Box #

NTNU Box er en skytjeneste for personlig lagring, deling og synkronisering av filer mellom alle dine mobile enheter som er koblet til internett. Box er et institusjonsalternativ til Dropbox, med avtaleverk som tilfredstiller alle relevante krav i norske lover og forskrifter. 

Logg inn på NTNU Box

Komme i gang med NTNU Box - kontakt Ole Langfeldt

Samskrivingsverktøy #

Samarbeidsferdigheter er i sterk grad etterspurt av arbeidsgivere og er spesielt viktige i dagens globaliserte samfunn. Samarbeidsverktøy kan bidra til å utvikle samarbeidsferdighetene hos studentene.

Samskriving i dagens digitale verden foregår stort sett i virtuelle sammenkomster, enten at man er på ulike geografiske steder eller sitter sammen og jobber på nett. 

Les mer om fordeler ved samskriving

Samskriving i Office 365 #

OneDrive - skyen du lagrer alt i - ligger i Irland og ikke USA. Dette gir større sikkerhet ifølge strengere EU-regler for innsyn. Alle ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til Office 365 via Digitale tjenester ved NTNU.

Word Online #

Du kan starte skriveprosessen i et online word-dokument og lagre det lokalt. All redigering gjort på nett eller lokalt kan overføres begge veier.

Komme i gang med Word Online

OneNote #

OneNote gir gode muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle forelesningsnotater. Du kan bygge egne notatbøker i OneNote med undersider i alle fag og emner, legge inn lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc. Samme prinsippet som Word; OneNote fungerer både i nettskyen og på datamaskinen din som klient. 

Komme i gang med OneNote

Studentresponssystemer #

Studentresponssystemer har tidligere vært kjent som klikkersystemer, der studentene fikk utdelt hver sin avstemningsapparat for å svare på quizlignende spørsmål i undervisningen. I løpet av de siste tre, fire årene har utviklingen av studentresponssystemer åpnet en helt ny verden for digital interaksjon med studentene.

Nå kan du bruke slike verktøy for å sjekke kunnskaper, få tilbakemeldinger eller avdekke problemer med forståelsen. Studentene kan nå stemme via sin mobil, nettbrett eller PC. Resultatene kan ofte lastes ned og noen responssystemer ligner quizdueller som man ser på TV.

Potensielle gevinster ved slike verktøy er aktivisering av publikum, interaksjon og motivasjon gjennom deling av kunnskap.

Kahoot #

Nettbasert verktøy hvor man kan lage, spille av og dele digitale quiz'er. 

Komme i gang med Kahoot

Kommunikasjonsverktøy #

Det finnes mange gode verktøy for digital kommunikasjon. 

Telefon-, PC- og videomøter #

Telefon-, PC- og videomøter kan du for eksempel bruke til veiledning, fjernundervisning, muntlig eksamen, disputaser, prosjektmøter, jobbintervju og konsultasjoner. Det er et ønske fra NTNUs ledelse om å redusere det totale antallet jobbreiser, og da er videomøter et godt alternativ, såvel miljøvennlig som tidsbesparende og billigere.

Se hva NTNU tilbyr og anbefaler

Læringsplattformer #

Learning Management Systemer er systemer som brukes til å koordinere og administrere emneinnhold. Læringsplattformene kan også brukes til kommunikasjon i undervisningen, både mellom student-student, student-underviser, og underviser-underviser. Systemene tilbyr ofte både synkron og asynkron kommunikasjon. Synkron kommunikasjon skjer gjerne gjennom chat eller diskusjonsfora. Asynkron kommunikasjon skjer gjennom epost eller innlegg/beskjeder.

NB! Du skal bruke NTNUs valgte læringsplattformer som har databehandleravtale.

Til NTNU sin ressursside om Blackboard

Sosiale medier

Bruken av sosiale medier i høyere utdanning diskuteres ofte, da man kan se potensielle utfordringer med personvern, informasjonssikkerhet og skillet mellom undervisning/privatliv.

En løsning kan være Yammer, som er et "privat" sosialt nettverk hvor bare dine kollegaer kan melde seg inn. NTNU har tilgang til Yammer gjennom Office 365 og benytter seg av Feide-innlogging. 

Komme i gang med Yammer ved NTNU

0 Vedlegg
17976 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)