Tilbake

Verktøy for idémyldring

Oversikt over ulike verktøy for idémyldring og visualisering. Veiledningen er for undervisere ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Idémyldrings-/tankekartverktøy #

Kan være nyttige verktøy når de som skal lære er inne i en idémyldringsfase, og idéene skal;

  • konkretiseres
  • organiseres
  • visualiseres

Dette kan for eksempel gjelde starten av en forelesning eller ved introduksjon av et nytt tema.

Noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å benytte papir og blyant. Men digitale verktøy kan ha følgende fordeler - innholdet kan raskt;

  • endres
  • deles
  • arkiveres
  • eksporteres i ulike formater

Til forskjellig bruk #

Idémyldringsverktøy kan samle idéer uten noe form for kategorisering og kan brukes for å kartlegge assosiasjoner eller eksisterende kunnskap hos studenter.

Tankekartverktøy som Mindmap bidrar med å visualisere strukturer i fagstoff eller kan benyttes for å lage skisser til oppgaveskriving.

Noen verktøy ligger direkte på en nettside, med mulighet for studenter til å legge inn egne bidrag og kommentarer.

Andre verktøy lagres som dokumenter på en PC, med mulighet for å låses til en bestemt målgruppe (Mindjet MindManager).

MindManager (MindJet)

MindManager (Mindjet) er et verktøy for innsamling, organisering og visualisering av informasjon. Man kan også bruke programmet for prsjekthåndtering. 

Komme i gang med MindManager (MindJet)

Mindmap

Tankekartverktøy for notatskriving, prosjektplanlegging og organisering av ideer. Mange muligheter innen utforming. Muligheter for samarbeid og deling. Har innebygd chat. 

Komme i gang med Mindmap

Visualiseringsverktøy #

En hybrid av disse to verktøytypene er visualiseringsverktøy, som kombinerer «fri» innsamlingen av informasjon fra idémyldringsverktøy - med struktureringen hos tankekartverktøy. 

Scribblemaps

Kombinasjon av idémyldringsverktøy (samle) med tankekartverktøy (struktur). Dette ved å ha et bilde/kart i bunnen og lar studenter tilføye informasjon og kommentarer som er relatert til et bestemt område på bildet/kartet. 

Komme i gang med Scribblemaps

OneNote: alt-mulig-verktøyet

Microsoft OneNote gir deg muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle typer notater og multimedialt innhold; lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc. Kan derfor også inngå i ulikt idé- og visualiseringarbeid.

Komme i gang med OneNote: 

0 Vedlegg
9248 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)