Tilbake

Verktøy for idémyldring

Denne veiledningen er for deg som underviser ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Verktøy for å samle, organisere og visualisere  #

Med disse verktøyene kan du samle, organisere og visualisere fagstoff på en måte som kan bidra til å øke studentenes forståelse. Du kan for eksempel bruke slike verktøy som forberedelse før et nytt tema, underveis for å vise oversikten, eller ved slutten som en oppsummering. Tankekart kan for eksempel være nyttig når studentene er inne i en idémyldringsfase, og hvor de skal konkretisere og visualisere ideene sine. Tankekart kan også brukes som studieteknikk, hvor studentene organiserer notatene sine og skaffer seg oversikt. 

Noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å benytte papir og blyant. Men digitale verktøy kan ha noen fordeler, for eksempel kan innholdet raskt

 • endres
 • deles
 • arkiveres
 • eksporteres i ulike formater

MindManager (MindJet)

MindManager (Mindjet) fungerer som et virtuelt whiteboard hvor man kan samle, organisere og visualisere tanker og ideer i ulike kart. Kartene kan for eksempel bidra med å 

 • kartlegge assosiasjoner
 • visualisere strukturer i fagstoff
 • lage skisser til oppgaveskriving
 • analysere prosesser
 • planlegge prosjekter  

Komme i gang med MindManager (MindJet)

Mindmap

Tankekartverktøy for notatskriving, prosjektplanlegging og organisering av ideer. Mange muligheter innen utforming, og har ferdige maler som for eksempel

 • visuelle studieguider
 • diagrammer
 • undervisningsnotater. 

Muligheter for samarbeid og deling. Har innebygd chat. 

Komme i gang med Mindmap

Lucidchart på YouTube

Visualiseringsverktøy #

En hybrid av disse to verktøytypene er visualiseringsverktøy, som kombinerer «fri» innsamlingen av informasjon fra idémyldringsverktøy - med struktureringen hos tankekartverktøy. 

Scribblemaps

Kombinasjon av idémyldringsverktøy (samle) med tankekartverktøy (struktur). Dette ved å ha et bilde/kart i bunnen og lar studenter tilføye informasjon og kommentarer som er relatert til et bestemt område på bildet/kartet. 

Komme i gang med Scribblemaps

OneNote: alt-mulig-verktøyet

Microsoft OneNote gir deg muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle typer notater og multimedialt innhold; lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc. Kan derfor også inngå i ulikt idé- og visualiseringarbeid.

Komme i gang med OneNote: 

2 Vedlegg
10928 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)