Verkstedene ved NV-fakultetet

Her finner du informasjon om verkstedtjenestene ved NV-fakultetet: Finmekanisk verksted og Glassblåserverksted

Bestilling av verkstedoppdrag (XLS)

Prosedyre for bestilling av oppdrag fra verkstedene #

NV-fakultetet #

 1. Fyll ut feltene i Excel-dokumentet og lagre.
 2. Kontakt instituttadministrasjonen for
  • hjelp til feltene Ksted, Prosjektnr og Analyse.
  • godkjenning av bestillingen
 3. Send ferdig utfylt Excel-dokument som vedlegg i epost til leder for verkstedet:
 4. Kostnad for oppdraget framkommer av medgåtte timer og bruk av materialer og utstyr.
  Det er forskjellige timepriser basert på oppdragsgivers finansieringskilde:
  • kr 100 for oppdrag finansiert av rammedrift
  • kr 450 for oppdrag finansiert av bidrags- eller oppdragsprosjekter
 5. Kostnaden for hvert oppdrag blir postert direkte i økonomisystemet (ADI-postering).
  Bilag for hvert oppdrag er tilgjengelig på K:\felles\adm\Verksted-oppdrag\år\verkstedets analyseverdi\ordrenr.xls

Øvrige fakulteter ved NTNU #

 1. Fyll ut feltene i Excel-dokumentet og lagre.
 2. Send ferdig utfylt Excel-dokument som vedlegg i epost til leder for verkstedet:
 3. Kostnad for oppdraget framkommer av medgåtte timer og bruk av materialer og utstyr.
  Timepris for oppdrag:
  • kr 450

Eksterne kunder #

 1. Kostnad for oppdraget framkommer av medgåtte timer og bruk av materialer og utstyr.
  Timepris for oppdrag:
  • kr 750

HMS #

Utstyr som skal leveres til reparasjon skal være grundig rengjort.

Ved levering av ukjente materialprøver til bearbeiding skal Verkstedenes SJA-skjema (Sikker Jobb Analyse) fylles ut.

Verkstedenes SJA-skjema (DOC)

Styret for verkstedene #

Styremedlemmer #

Jens-Petter Andreassen (styrets leder)

Erik Wahlström

Hallstein Hemmer

Jostein Mårdalen

Styret er utnevnt for perioden fra dagens dato til 31.7.2021

Mandat for styret for verkstedene (DOC)

3 Vedlegg
3096 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)