Tilbake

Veilederinformasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Søk opptak | GjennomføringFinansiering Forskningsoppgave | Nyttig informasjon

Alle fast vitenskapelige tilsatte som selv innehar en doktorgrad eller har tilsvarende forskningskompetanse er godkjente veiledere. Normalt er hovedveileder tilsatt ved NTNU.

Eksterne hovedveiledere fra Universitetssykehuset St. Olavs Hospital godkjennes.

Eksterne hovedveiledere fra andre helseforetak i Helse Midt-Norge eller Sintef Helse i Trøndelag kan godkjennes etter særskilt vurdering. Det er en forutsetning at studenten gjennom sin veileder sikres tilknytning til et aktivt forskningsmiljø ved NTNU. 

Dersom hovedveileder er ekstern, skal det være en intern medveileder på prosjektet.

Alle studenter skal ha minst to veiledere, der en er hovedveileder og en (eller flere) er medveileder. Det anbefales ikke å ha svært mange medveiledere.

Medveileder kan være ekstern.

Uerfarne hovedveiledere, for eksempel nye post doktorer, bør ha en erfaren veileder med i veilederteamet.

0 Vedlegg
2417 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)