Tilbake

Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse

Vedlikehold av NTNUs bygg utføres for å forhindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Oppgradering av bygningsmassen er ombygginger eller utskiftinger som fører til en kvalitetsheving av lokalene.

Planlagt vedlikehold og oppgradering #

Vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen planlegges ut fra løpende tilstandsregistreringer og NTNUs strategiske prioriteringer.  Det settes opp løpende 4-års planer, der tiltak prioriteres ut fra behov og økonomiske rammer. Tiltakene utføres i regi av Eiendomsavdelingen og Campusservice.

Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep (pdf)

Løpende vedlikehold #

I tillegg til planlagt vedlikehold vil det være behov for reparasjoner som skyldes akutte skader og mangler. Vedlikeholdsbehov i slike tilfeller melder du selv inn for den aktuelle bygningen via e-vaktmester.

Kontakt #

Eiendomsavdelingen: postmottak@ntnu.no
Campusservice: kontakt@campusservice.ntnu.no 

3 Vedlegg
2978 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)