Varsling av sjenerende arbeid

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å redusere sjenanse for brukerne ved utførelse av arbeid i NTNU-eide og leide bygg. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice, huseiere i leide bygg og eksterne firmaer i NTNU-eide bygg.

  • Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges.
  • Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for medarbeidere i Campusservice.
  • Seksjon for teknisk drift sørger for å innarbeide retningslinjen i aktuelle rammeavtaler.
  • Servicesenter for eiendom sørger for å gjøre retningslinjen kjent for huseiere

Varsling av sjenerende arbeid  #

Den ansvarlige for utførelse av arbeidet skal

  • vurdere behovet for informasjon ut fra konsekvens og hvor lenge arbeidet skal vare

Ved behov for begrenset informasjon skal den ansvarlige

  • ha en direkte dialog med kunden
  • vurdere å gi beskjed til teamleder i det aktuelle bygget

Ved behov for mer omfattende informasjon

  • den ansvarlige for utførelse av arbeidet skal sørge for at Servicesenteret blir informert om arbeidet
  • Servicesenter for eiendom legger ut informasjonen på egnede meldingskanaler for bygg
  • teamleder i bygget skal holde seg oppdatert på informasjon som legges ut på aktuelle byggkanaler

Detaljer om retningslinjen  #

Godkjent av driftssjefen
Dato: 04.12.2019
Erstatter: 15.11.2018

0 Vedlegg
1831 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)