Varsling

Siden er under redigering - juni/august 2020


Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle om kritikkverdige forhold ved NTNU. Alle studenter og ansatte har rett til å varsle.​

English version - Whistleblowing

Temaside Si fraTemaside for HMS | Sider merket med HMS

Slik varsler du #

Varsling kan skje på ulike måter, per brev, epost, telefon eller muntlig. Det er viktig at du sier fra, selv om du er usikker på om det er en varslingssak eller ikke.​

Du har rett til å få legge fram saken din for en leder som har mulighet til å gjøre noe med saken. Ansvarlig leder er pliktig å følge opp varsler på sine medarbeidere. Oversikt over dere ved NTNU og enhetene de leder. ​

Det er en fordel at du forsøker å gi en så presis beskrivelse som mulig av saken:​

 • ​Hva varsler du om?​
 • Hvor og når skjedde det?​
 • Hvem er involvert/vitner?​
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker?​

​Hva kan du varsle om? #

​Du kan varsle om brudd på:​

 • ​Lover og regelverk​
 • Etiske normer​
 • Alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet​

​Du kan varsle både på egne og andres vegne.​

​Ansatte har også varslingsplikt i noen tilfeller: Varslingsplikt for ansatte​

​Hva skal du ikke varsle om?  #

​Å gi uttrykk for uenighet om fattede beslutninger om for eksempel budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk, regnes ikke som varsling.​

Ønsker du å snakke med noen før du varsler?  #

​Trenger du noen å prate med før du eventuelt varsler? Under finner du noen du kan snakke med om saken din som har tausehetsplikt.​

 For studenter  #

 ​For ansatte #

​Hvem kan varsle? #

​Alle kan varsle om kritikkverdige forhold ved NTNU. Er du ikke tilknyttet NTNU som student eller ansatt, ta kontakt med leder for enheten varselet gjelder:​

 • Administrativ enhet: Avdelingsleder.​
 • Fakultet: Dekan.​
 • Institutt: Instituttleder.​

Her finner du oversikt over Ledere ved NTNU og enhetene de leder.​

Er du i tvil om hvem varselet skal sendes til kan du sende et varsel direkte til NTNU via post eller e-post, så vil vi sørge for riktig mottaker:​

Kontaktinformasjon NTNU​​

Kan jeg varsle anonymt? #

Anonyme varsel er vanskeligere å følge opp på en god måte. ​Iikke i noen varslingssaker vil varslerens identitet gjøres kjent for flere enn strengt nødvendig for saksbehandlingen.​

Vil du likevel å varsle anonymt kan disse sende inn et anonymt varsel på dine vegne:

 • fagforening​
 • HMS-avdelingen​
 • egen advokat. ​

I slike tilfeller kan varslers identitet kun kreves i en eventuell rettssak.​

Bruk av media #

Vær forsiktig med å bruke media for å få oppmerksomhet om kritikkverdige forhold. ​

Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom

 1. arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
 2. varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
 3. arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig

Hva skjer når jeg har varslet?​ #

Oppfølging av varslingssaker​​

Kontakt #

​Sist endret 03.04.2020

2 Vedlegg
22640 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)