Styrevalg

Valg ved NV

Informasjon om valg ved NV-fakultetet  Go to English version of the page

Valg til fakultetsstyret for perioden 1. aug 2018-1. august 2019 #

Valg til fakultetsstyret for perioden 1 aug 2018 - 1 aug 2019 ble gjennomført elektronisk i perioden 23.-25. mai 2018.

1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling ble valgt. Se side om fakultetsstyret.

Valg til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 2018-2019 #

Ved fakultet for naturvitenskap blir det valgt nye medlemmer til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 1. aug 2018-1. august 2019. Selve valget foregikk elektronisk 5.- 7. juni 2018.

Kontakt #

Valgstyret

Valgstyret for perioden 2017 – 2021 ble oppnevnt av dekan 10.03.2017 i forbindelse med valg våren 2017 og består av: 

  • Administrativ koordinator Elin Cecilie Balstad (leder)
  • Seksjonssjef HR/HMS Tom Helmersen
  • Professor Per Bruheim
  • Stipendiat Ole H. Bjørkedal
  • Leder av studentenes valgstyre (observatør)

Valgkomité

  • Instituttleder Kjetil Rasmussen
  • Kontorsjef Vidar Broholm

Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden (valgreglementets § 6). Medlemmer i valgstyret er ikke valgbare til det aktuelle valg (valgreglementets § 4, 1, c).

9 Vedlegg
16632 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)