Styrevalg

Valg ved IV

Valg til fakultetsstyret for perioden 1. august 2017-31. juli 2021 #

Elektronisk urnevalg på medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyret ble avholdt fra 22. Mai 2017 til 24. Mai 2017.

Valgresultatet finner du her:

Fast ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling #

  1. Mary Ann Lundteigen, medlem
  2. Bjørn Egil Asbjørnslett, medlem
  3. Karl Henning Halse, medlem
  4. Maria Thornhill, varamedlem
  5. Ole Gunnar Dahlhaug, varamedlem
  6. Anders Hammer Strømman, varamedlem

Midlertidig ansatte i undervisning og forskerstilling #

  1. Vegard Stenhjem Hagen, medlem
  2. Merete Falck, varamedlem

 

Teknisk-administrativt ansatte #

  1. Runa Nilssen, medlem
  2. Andreas Noteng, varamedlem

 

1 Vedlegg
12052 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)