Styrevalg

Valg ved IE

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg ie

Informasjon om valg ved IE-fakultetet. English page on elections at IE.

 Avlegg din stemme her 

Presentasjon av nominerte kandidater #

Kandidater i gruppen faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling #

 • TBA

Kandidater i gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling #

 • TBA

Kandidater i gruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger #

 • TBA

Valg til fakultetsstyret for perioden dd.mm.ååå – dd.mm.åååå #

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk skal følgende velges til Fakultetsstyret. Selve valget foregår elektronisk i perioden dd.–dd. mm.

 • 3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra gruppen faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling
 • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling
 • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger

Foreslå fakultetsstyrekandidater #

Forslaget må i henhold til valgreglementet (VR) være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede fra den gruppe du foreslår representanten i fra.  Hvem som har stemmerett fremgår av VR § 3. Hvem som er valgbare, fremgår av VR §4.
Kandidatene må være forespurt.

Forslagene må være mottatt senest dd.mm åååå, kl. 12.00:
Skannet og sendt som vedlegg til e-post til anne.kristin.bratseth@ntnu.no (valgstyrets sekretær)

 Last ned forslagsark 

Tidsplan

 • Uke nn: Kunngjøring av valg på Innsida
 • Uke nn: Nominasjonsfrist
 • Uke nn: Kunngjøring av kandidater
 • dd.–dd. mm: Elektronisk valg
 • Uke nn: Valgresultat kunngjøres

Valgstyret

1 Vedlegg
4815 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)