Styrevalg

Valg ved IE

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg ie

Informasjon om valg ved IE-fakultetet. English page on elections at IE.

  

Valgresultat for perioden 2021-2025 #

I gruppen undervisnings- og forskerstillinger tre representater og tre vararepresentanter: #

Espen Robstad Jakobsen- medlem. Vektede stemmer: 34,17 

Astrid Aksnes- medlem. Vektede stemmer: 33,6 

Anne C. Elster- medlem. Vektede stemmer: 28,59 

Thea Bjørnland- varamedlem. Vektede stemmer: 24,25. 

Magnus Sjãlander - varamedlem. Vektede stemmer: 23,65 

Ernst Gunnar Gran- varamedlem. Vektede stemmer: 17,1 


Rune Hjelsvold- ikke valgt. Vektde stemmer 16,67

Kirsti Elisabeth Berntsen- ikke valgt. Vektede stemmer 14.62

Valgdeltakelse i velgergruppen: 33,96 % (manntall: 371). 


 Midlertidig vitenskapelig gruppe en representant og en vararepresentant #

Mina Spremic - medlem. Vektede stemmer: 38 

Bor de Kock - varamedlem. Vektede stemmer: 36 


Valgdeltakelse i velgergruppen: 11,79 % (manntall 543) 


 Teknisk-administrativ gruppe en representant og en vararepresentant #

Terje Mathiesen- medlem. Vektede stemmer: 21,33 

Kristin Susanne Karlsen- varamedlem. Vektede stemmer: 17 


Stefano Brevik Bertelli- ikke valgt. Vektede stemmer: 17

Ragnhild A Gimse Storro - ikke valgt. Vektede stemmer: 10,33

Valgdeltakelse i velgergruppen: 26,63 % (manntall 199). 

Det var ikke nødvendig med kvotering for å oppfylle kravene til kjønnsbalanse. 


Tidsplan

 • Uke 12: Kunngjøring av valg på Innsida
 • Uke 15: Nominasjonsfrist
 • Uke 16: Kunngjøring av kandidater
 • 03. og 04.05: Elektronisk valg
 • Uke 18 : Valgresultat kunngjøres

Valgstyret

Valgstyrets oppgaver: 

 • Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:
 • Administrerer valget og forberedelsene til dette.
 • Kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 • Skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 • Tolker valgreglementet.
 • Kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 • Behandler eventuelle klager over valget.
 • Kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges
16 Vedlegg
8078 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)