Styrevalg

Valg ved IE

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg ie

Informasjon om valg ved IE-fakultetet. English page on elections at IE.

Avlegg din stemme her 

Presentasjon av nominerte kandidater #

#

Kandidater i gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling #

 • Grethe Østby: Stipendiat IIK

Grethe Østby er PhD kandidat under IE-fakultetet ved avdeling for Informasjonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi. Hennes forsking gjennomføres opp mot innovasjonsprosjektet Norwegian Cyber Range, med å analysere forståelse for informasjonssikkerhet i samfunnet, og hvordan samfunnet og offentlige beredskapsorganisasjoner kan forberede seg på informasjonssikkerhetshendelser.

 Grethe er utdannet Siviløkonom (1998), og har jobbet mange år innenfor salg, samt med å lede ulike team og implementere operative salgssystemer, CRM-systemer og ulike lederverktøy i bedrifter som Ringnes AS og Hadeland Energi. Hun har også jobbet flere år som kriseleder og med kurs i kriseledelse ved Sivilforsvarets kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt. Grethe har også en tidligere kort karriere fra Hærens Samband – i dag Cyberforsvaret.

Hun er interessert i å forske på muligheter for hvordan man kan kombinere kriseledelse og informasjonssikkerhet, deri sosio-teknisk forsking i samfunnet generelt og i offentlige beredskapsorganisasjoner spesielt.

  

 • Bor de Kock; Stipendiat IIK

Mitt navn er Bor, jeg er 26 år gammel og jeg er en PhD-stipendiat fra Nederland som jobber med kryptoprotokoller på IIK. Jeg stiller til valg fordi jeg synes IE-fakultetet er viktig for oss PhD’er og postdoktorer. Selv om vi ikke opplever det slik blir mange avgjørelser som angår oss tatt ved fakultetsnivået, og jeg ønsker at noen tar vare på oss der. Jeg tror mange av oss ser på fakultetet som en litt mystisk enhet mellom instituttet og universitetet, og jeg skal jobbe for å skape mer klarhet om hva fakultetet kan bety for oss midlertidige ansatte. Spesielt i krisen vi er i nå, er det mange som opplever forsinkelser, produktivitetsproblemer og en framtid som er usikker. Jeg ønsker at det kommer løsninger for alle som opplever problemer i disse tidene. 

Jeg mener at jeg er en god kandidat til styret: jeg har en god del norske og internasjonale kolleger og venner rund meg, er aktivt i ’NTNU-livet’, og som en ansatt i både et institutt som er mellom to byer og en forskningsgruppe mellom to institutter har jeg opplevd mer enn nok rart byråkrati som jeg synes kan bli forbedret. Da jeg var bachelor- og masterstudent var jeg fakultets- og universitetstillitsvalgt i Eindhoven, og jeg tror den erfaringen kan hjelpe meg mye her. Jeg håper jeg har din stemme!

Valg til fakultetsstyret for perioden 01.08.2020 – 01.08.2021 #

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk skal følgende velges til Fakultetsstyret.
Selve valget foregår elektronisk i perioden 15.06.–16.06.

 • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling

Foreslå fakultetsstyrekandidater #

Forslaget må i henhold til valgreglementet (VR) være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede fra den gruppe du foreslår representanten i fra.  Hvem som har stemmerett fremgår av VR § 3. Hvem som er valgbare, fremgår av VR §4.
Kandidatene må være forespurt.

Forslagene må være mottatt senest 25.05 kl. 12.00:
Skannet og sendt som vedlegg til e-post til vera.herfjord@ntnu.no  

Last ned forslagsark 

Tidsplan

 • Uke 19: Kunngjøring av valg på Innsida
 • Uke 22: Nominasjonsfrist
 • Uke 23: Kunngjøring av kandidater
 • 15.-16.06.: Elektronisk valg
 • Uke 26 : Valgresultat kunngjøres

Valgstyret

Valgstyrets oppgaver: 

 • Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:
 • Administrerer valget og forberedelsene til dette.
 • Kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 • Skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 • Tolker valgreglementet.
 • Kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 • Behandler eventuelle klager over valget.
 • Kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges
1 Vedlegg
5410 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)