Styrevalg

Valg ved HF

Informasjon om valg ved Det humanistiske fakultet. Information in English about the Elections at HF can be found here. 

Valg 2019 #

Valg til fakultetsstyret: Kunngjøring av kandidater for midlertidig vitenskapelig ansatte #

Det har det kommet inn tre kandidater til fakultetsstyrevalget for perioden 1. august 2019 - 1. juli 2020 for midlertidig vitenskapelig ansatte:

Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år av gangen. Representanter for andre ansattgrupper velges hvert fjerde år.

Valget avvikles 06. - 08. juni som elektronisk urnevalg.

Se NTNUs styringsreglement

Se NTNUs valgregelment


Valgstyret #

5 Vedlegg
20831 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)