Styrevalg

Valg ved MH

(Videresendt fra Valg ved Det medisinske fakultet 2013)

Valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Resultat fra valget 23.05.2019 ble som følger:

Valgt som medlem: Anton Hasselgren (resultat 14.33)
Valgt som varamedlem: Jeanette Brun Larsen (resultat 11.00 )

Valgoppslutning 4,27 %

*************************

Kunngjøring av kandidater til valget. Funksjonsperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020.

Kandidater er som følger:

Valgdag: torsdag 23. mai 2019, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

******************

Kunngjøring av valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for
valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Funksjonsperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Det skal velges nye representanter for følgende grupper ved Fakultet for medisin og helsevitenskap:

  • 1 medlem (med 1 varamedlem) fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Ihht. NTNUs valgreglement § 9 kan alle stemmeberettigede ansatte innen 3 uker før valget starter sende valgstyret skriftlig forslag på kandidater. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Kandidatene må være forespurt. Forslagene må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede.

Forslagsark midlertidig ansatt i undervisnings- og/eller forskerstilling 

Nominasjonsfrist: torsdag 2. mai 2019, kl 12.00.

Valgdag: torsdag 23. mai 2019, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

Oversikt over og presentasjon av kandidatene som stiller til valg kommer her, etter nominasjonsfristen og senest 9. mai.

 

Valgstyre

Styret ved NTNU har vedtatt at det våren 2017 skal gjennomføres valg til NTNUs styre og lokale valg til fakultetsstyrene. I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes et valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTR1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

  • Rannveig Tellemand Storeng (leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

  • Kari Risnes (førsteamanuensis LBK) - valggruppen fast vitenskapelig personale

  • Phillipp Anders (stipendiat INB) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Gro Jeppestøl Vatne (rådgiver IHG) - valggruppen teknisk administrativt personale

  • FTR1 - observatør med mandat å gjennomføre valg til Fakultetsstyret – jfr. valgreglementets § 6.1

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c).
 

Valgkomite

I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes en valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTR1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

  • Rune Wiseth (leder) - valggruppen fast vitenskapelig personale

  • Nina Skjæret Maroni - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Yngve Sommervoll - valggruppen teknisk administrativt personale

  • FTR1 - observatør med mandat i henhold til valgreglementets § 7.2.

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgkomitéen ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c). 

NTNUs valgreglement

2 Vedlegg
22118 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)